Upute / vodiči

UPUTE ZA AUTENTIFIKACIJU POMOĆU EU LOGIN SUSTAVA

Novosti u korištenju TRACES sustava u međunarodnom prometu

ZZUDA_Predložak

ZZUDP_Predložak

ZZUDD_Predložak

Uputa_Dostavljanje obavijesti-Predstavljanje za pregled pošiljaka GKP


Zakonodavstvo - proizvodi ribarstva_HVK_delegirana tijela_24.03.2023. 

Uputa za ispostavu eRačuna za obavljene poslove službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti delegiranih tijela

Pitanja i odgovori_Unos mješovitih proizvoda u Uniju_11-07-2022

Uputa za izradu zajedničkog zdravstvenog ulaznog dokumenta za životinje u Traces NT sustavu

Uputa za izradu zajedničkog zdravstvenog ulaznog dokumenta za proizvode u Traces NT sustavu 

Uputa za potvrđivanje uloge i korisničkih računa subjekata odgovornih za pošiljke u TRACES sustavu za granične kontrolne postaje 


Uputa za prijavu na EU Login i TRACES sustav za korisnike TRACES sustava u okviru lokalnih nadležnih tijela - područnih ureda DIRH-a 

Uputa za prijavu na EU Login i TRACES sustav za osobe odgovorne za pošiljku 

Pitanja i odgovori - Službene kontrole nad uvozom ekoloških proizvoda u Uniju_Prosinac 2021.

Upute za izradu plana puta

Upute za rad u DOCOM modulu TRACES NT-a


Upute za rad u EXPORT modulu TRACES NT-a za nadležna tijela

Upute za rad u EXPORT modulu TRACES NT-a za gospodarske subjekte


Upute za prijavu na EU Login i TRACES NT sustav za korisnike TRACES NT sustava u okviru delegiranih tijela

Upute za rad u INTRA modulu TRACES NT-a za nadležna tijela

Upute za rad u INTRA modulu TRACES NT-a za gospodarske subjekte


UPUTA ZA PROCJENU MESA GOVEDA KOJA SU SEROLOŠKI POZITIVNA NA ENZOOTSKU LEUKOZU GOVEDA - ELG (PDF)

Znanstveno mišljenje o postupcima s mesom goveda seropozitivnih na enzootsku leukozu goveda s vidljivim post mortem promjenama i postupcima s mesom goveda koja su seropozitivna na enzootsku leukozu goveda, aJi bez
vidljivih post mortem promjena (PDF)


VODIČ ZA INSPEKCIJU I PROCJENU MESA GOVEDA I SVINJA PRI NALAZU TUBERKULOZNIH PROMJENA (PDF)

 Smjernice za uspostavu i provedbu organizacije i funkcionalnosti TRACES sustava u RH


Korisničke upute:

Veti - upis podataka o pošiljkama - korisnički priručnik namijenjen za:

  • subjetke u poslovanju s hranom
  • Subjekte u poslovanju s hranom za životinje
  • osobe odgovorne za pošiljke pri unošenju iz trećih zemalja

Veti - upis podataka o certificiranju i službenim kontrolama - korisnički priručnik namijenjen za:

  • ovlaštene veterinare kontrolnog tijela
  • veterinarske inspektore
  • granične veterinarske inspektore
  • djelatnike carinske uprave