Pomoćnici

Pomoćnica glavnog državnog inspektora: Vedrana Filipović-Grčić
Kontakt broj: 01 2375 356
e-mail: vedrana.filipovic@dirh.hr
 
Pomoćnik glavnog državnog inspektora: Krunoslav Bašić
Kontakt broj: 01 2375 377
e-mail adresa: krunoslav.basic@dirh.hr

Pomoćnik glavnog državnog inspektora: Davor Zec
Kontakt broj: 01 2375 274
e-mail adresa: davor.zec@dirh.hr
 
Pomoćnica glavnog državnog inspektora: Katica Anić
Kontakt broj: 01 2375 237
e-mail adresa: katica.anic@dirh.hr

Pomoćnica glavnog državnog inspektora: Gordana Grizelj Portner
Kontakt broj: 01 2375 340
e-mail adresa: gordana.grizelj@dirh.hr