Nadzor ljetnih sezonskih sniženja

Tijekom prošlogodišnjeg ljetnog sezonskog sniženja tržišna inspekcija obavila je ukupno 441 inspekcijski nadzor pri kojima je utvrđeno ukupno 69 prekršaja. Prekršaji su se odnosili na neisticanje cijena odnosno nepravilno isticanje cijena tijekom trajanja posebnih oblika prodaje.

Sukladno Godišnjem programu rada za 2020. godinu tržišni inspektori Državnog inspektorata u srpnju i kolovozu obavljaju inspekcijske nadzore ljetnog sezonskog sniženja, popusta te drugih posebnih oblika prodaje koje trgovci provode. 
 
Konkretno, nadzorima se kontrolira isticanje cijena proizvoda kao i poslovna praksa trgovaca.
 
Ovi nadzori su nastavak kontinuiranog praćenja provedbe sezonskih sniženja u cilju zaštite prava potrošača i jačanja dobre poslovne prakse trgovaca.
 
Tijekom sezonskog sniženja kao i drugih posebnih oblika prodaje trgovac je dužan voditi se odredbama Zakona o zaštiti potrošača kako bi se izbjegla zavaravajuća poslovna praksa trgovaca u pogledu cijena proizvoda, načina na koji su one izračunate ili postojanje pogodnosti u odnosu na cijene proizvoda koji se prodaju tijekom razdoblja ljetnog sezonskog sniženja.
 
Sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja ljetno sezonsko sniženje počinje od 1. srpnja i traje najdulje 60 dana.  Sezonskim sniženjem, sukladno odredbama članka 21. Zakona o zaštiti potrošača smatra se prodaja proizvoda po sniženoj cijeni nakon proteka sezone. Proizvod koji se prodaje u okviru sezonskog sniženja mora biti jasno, vidljivo i čitljivo označen redovnom cijenom te novom sniženom cijenom.

Elementi kontrole sezonskog sniženja i dr. oblika prodaje

Stranica