Završili su ciljani inspekcijski nadzori ljetnih sezonskih sniženja

Tijekom srpnja i kolovoza tržišni inspektori DIRH-a obavili su 474 inspekcijska nadzora u kojima su utvrđena 74 prekršaja.

Tržišni inspektori Državnoga inspektorata tijekom srpnja i kolovoza provodili su ciljane inspekcijske nadzore ljetnih sezonskih sniženje.

Ovim inspekcijskim nadzorima kontrolirano je pridržavanje odredbi Zakona o zaštiti potrošača kojima se uređuju posebni oblici prodaje te s time u vezi nepoštena poslovna  praksa trgovaca u odnosu prema potrošačima.

Tijekom trajanja ljetnog sezonskog sniženja provedeno je 474 inspekcijska nadzora u kojima je utvrđeno ukupno 74 prekršaja, a što je postotno (15,6 %) na razini prošle godine.

Utvrđeni prekršaji su se odnosili na ne isticanje cijene proizvoda tijekom posebnog oblika prodaje, nepropisno isticanje cijena proizvoda (uz cijene na sniženju nisu bile istaknute cijene u redovnoj prodaji), a zabilježeno je i nekoliko slučajeve nepoštene poslovne prakse.

Konkretno, nepoštena poslovna praksa trgovca odnosila se na oglašavanje određenog postotka sniženja, ali na prodajnom mjestu nije zatečen niti jedan proizvod koji je snižen u tom postotku kao i oglašavanje popusta u razdoblju koje je obuhvaćalo i razdoblje sezonskog sniženja, pa se proizvod po redovnoj cijeni koja je istaknuta nije prodavao niti u jednom trenutku tijekom 2020. godine i sl.

Neki od utvrđenih prekršaja otklonjeni su tijekom inspekcijskog nadzora pa za te prekršaje tržišni inspektor, sukladno Zakonu o Državnom inspektoratu, nisu podnosili optužni prijedlog niti su izdavali prekršajni nalog. Za sve ostale utvrđene prekršaje protiv počinitelja bit će poduzete zakonom propisane upravne i prekršajne mjere.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača te Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja, sezonskim sniženjem smatra se prodaja proizvoda po sniženoj cijeni nakon proteka sezone. Proizvod koji se prodaje u okviru sezonskog sniženja mora biti jasno, vidljivo i čitljivo označen redovnom cijenom te novom sniženom cijenom. 

Završetkom ovogodišnjeg ljetnog sezonskog sniženja, s početkom rujna, trgovci više ne smiju oglašavati sezonsko sniženje, no proizvodi koji su bili na sezonskom sniženju mogu se prodavati po sniženoj cijeni do isteka zaliha.

Stranica