Inspektori Državnog inspektorata u mjesec i pol dana obavili gotovo 2.200 nadzora turističke sezone

'Pohvalno je da iz godine u godinu bilježimo pad pojavnosti nekih nepravilnosti što jasno ukazuje da smo kao društvo postali odgovorniji, discipliniraniji te u konačnici profesionalniji' rekao je glavni državni inspektor dr. sc. Andrija Mikulić

Gotovo 2.200 inspekcijskih nadzora obavili su inspektori dvanaest inspekcija Državnog inspektorata u sklopu koordiniranih inspekcijskih nadzora turističke sezone. 

Naime, od 1. srpnja turistički, sanitarni, tržišni, poljoprivredni, građevinski, inspektori rada, vodopravni inspektori, inspektori zaštite prirode i zaštite okoliša te rudarska, energetska i inspekcija opreme pod tlakom, nadziru, svaka u svome djelokrugu rada, provedbu turističke sezone.

Cilj ovih nadzora je doprinijeti uspješnoj realizaciji sezone, a kako bi se zaštitio javni i javnozdravstveni interes u kontekstu zaštite ljudi, životinja, bilja, prirodnih bogatstava i okoliša. 

'Pohvalno je da iz godine u godinu bilježimo pad pojavnosti nekih nepravilnosti što jasno ukazuje da smo kao društvo odgovorniji, discipliniraniji te u konačnici profesionalniji' rekao je glavni državni inspektor dr. sc. Andrija Mikulić komentirajući ove koordinirane nadzore. 

'Samo zajedničkim naporima možemo ostati najsigurnija destinacija na Mediteranu' istaknuo je i nastavio: 'Ovo je treća turistička sezona u kojoj više inspektora različitih nadležnosti postupa koordinirano. To je reformska mjera Vlade RH koju su, što potvrđuju i informacije s terena, pravni subjekti prepoznali kao dobar način rada kojem cilj nije kažnjavati već, gdje je zakonskim propisima omogućeno, ukazati na kršenje istih te naložiti ispravljanje nepravilnosti, a kako bi svi dionici odnosno sve strane – i gost i radnik i poslodavac bili zadovoljni '.

Od ukupnog broja inspekcijskih nadzora (2.148), u 1.280 njih nisu utvrđene povrede propisa, odnosno 60 % nadziranih subjekata poslovalo je u skladu s propisima. U 868 (40 %) inspekcijskih nadzora utvrđeno je ukupno 1.057 raznih povreda propisa.
Sukladno ovlastima iz članka 73. Zakona o Državnom inspektoratu, za 526 slučaja gdje je utvrđena povreda propisa inspektori su primijenili načelo oportuniteta odnosno omogućili su ispravak utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Za preostali dio utvrđenih nepravilnosti inspektori su podnijeli nadležnim sudovima 73 optužna prijedloga za pokretanje prekršajnih postupaka, donijeli su 40 prekršajnih naloga s tim da su u 12 slučaja prekršajnim nalogom oduzeli protupravno stečenu imovinsku korist te su naplatili 246 kazni na mjestu izvršenja prekršaja.

I dok su turistički inspektori utvrdili da se nekoliko ugostiteljskih objekata ne pridržava propisanog radnog vremena te da nisu istaknute cijene usluga; sanitarna inspekcija zabilježila je nekoliko slučajeva u kojima subjekti u poslovanju s hranom ne provode interne kontrole ispitivanjem mikrobiološke čistoće i uzorkovanje hrane.

Inspekcija rada za nadzor u području radnih odnosa utvrdila je nekoliko slučajeva u kojima radnici nisu bili prijavljeni na obvezno mirovinsko osiguranje prije početka rada, s prvim danom početka rada te nekoliko slučajeva nezakonitog rada državljana trećih zemalja (stranaca) te rada maloljetnika. Istovremeno, najviše upravnih mjera koje je donijela inspekcija rada za nadzor u području zaštite na radu odnosilo se na privremeno udaljavanje s mjesta rada radnika za kojeg poslodavac nije predočio dokaz o osposobljenosti za rad na siguran način te na zabranu korištenja neispravnih sredstava rada i osobne zaštitne opreme.

Tržišna inspekcija nadzorima je utvrdila neisticanje maloprodajne cijene, a poljoprivredna korištenje poljoprivrednog zemljišta u svrhu kampiranja. Nepravilnosti koje je utvrdila inspekcija zaštite okoliša su se odnosile na ne vođenja propisane dokumentacije o otpadu odnosno očevidnika o nastanku i tijeku otpada.
 
Koordinirani inspekcijski nadzori nastavljaju se i nadalje, tijekom kolovoza 2021. godine, na području cijele Republike Hrvatske.

Stranica