Objavljeno izvješće o EU sustavu Safety Gate za brzo obavješćivanje o opasnim neprehrambenim proizvodima

Broj upozorenja ostao je približno u istim omjerima u odnosu na posljednjih pet godina.

Europska komisija objavila je izvješće o EU sustavu Safety Gate za brzo obavješćivanje o opasnim neprehrambenim proizvodima.

Kroz godišnje izvješće predstavljeni su rezultati suradnje država članica kroz EU sustav Safety Gate, odnosno podaci o upozorenjima o opasnim proizvodima na EU tržištu prijavljenima u sustav tijekom 2021. godine, kao i mjere koje su nacionalna tijela poduzela u tom pogledu.
Prema podacima iz godišnjeg Safety Gate izvješća u 2021. godini broj upozorenja ostao je približno u istim omjerima u odnosu na posljednjih pet godina, a ukupno je kroz sustav od država zaprimljeno 2.142 upozorenja o opasnim proizvodima pronađenim na tržištu te je kao odgovor na upozorenja poduzeto 4.965 mjera.

Kategorija proizvoda za koju je izdano najviše upozorenja su motorna vozila, a slijede igračke, električni uređaji i oprema, nakit te osobna zaštitna oprema koja u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i dalje čini znatan dio prijavljenih proizvoda.

Kao nacionalna kontaktna točka za Safety Gate sustav (Rapex) Državni inspektorat je putem sustava obavijestio Europsku komisiju i ostale države članice o 19 proizvoda pronađenih na hrvatskom tržištu koji su predstavljali rizik za sigurnost i zdravlje potrošača, i to iz kategorija igračaka, električne opreme, opreme za djecu. Sukladno navedenom poduzete su odgovarajuće mjere zabrane stavljanja na tržište, povlačenja s tržišta ili uništenja spomenutih proizvoda.

Ujedno, kontinuiranim praćenjem informacija koje Europska komisija kroz sustav dostavlja nacionalnim kontaktnim točkama, na tržištu Republike Hrvatske pronađeno je 185 proizvoda (iz kategorija motornih vozila, dječjih proizvoda i opreme, električnih uređaja i opreme, sportske i hobi opreme, igračaka, biocidnih proizvoda) koji su predstavljali rizik za potrošače pri čemu su poduzete odgovarajuće mjere s ciljem zaštite sigurnosti i zdravlja potrošača. O svim proizvodima pronađenim na tržištu RH javnosti su pružene informacije objavom na stranicama Državnog inspektorata.

Safety Gate sustav (Rapex) omogućuje nacionalnim tijelima u 30 država (države članice EU te Island, Norveška, Lihtenštajn) brzo obavještavanje i razmjenu informacija o neprehrambenim proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača, kao i o mjerama poduzetim u svrhu uklanjanja opasnih proizvoda s tržišta.

Sloboda kretanja roba jedno je od temeljnih prava jedinstvenog tržišta te isto zahtijeva od svih gospodarskih subjekata u lancu opskrbe da ispune određena pravila i zahtjeve zakonodavstva kojima je osigurano da proizvodi koje stavljaju na tržište, odnosno nude na prodaju, budu sigurni. Nacionalna tijela za nadzor tržišta provode kontrole  u pogledu ispunjavanja obveza od strane gospodarskih subjekata i u slučaju kada utvrde prisustvo opasnog proizvoda na tržištu poduzimaju odgovarajuće mjere zabrane njihovog stavljanja na tržište, povlačenja s tržišta, opoziva ili sprječavanja njihovog ulaska na tržište EU.

Više informacija dostupno je na poveznici.

 


Pisane vijesti