Ispravak natječaja za dodjelu pojedinih poslova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti delegiranim tijelima

Državni inspektorat objavio je ISPRAVAK NATJEČAJA za dodjelu pojedinih poslova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti delegiranim tijelima, objavljen u Narodnim novinama broj: 132/2022, od 9. studenoga 2022. godine i web-stranici Državnog inspektorata, a raspisan temeljem članka 34. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (“Narodne novine” br. 52/21) i članka 115. stavka 1. i 8. Zakona o veterinarstvu (“Narodne novine“ br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/15 i 83/22).
Navedeni Ispravak Natječaja objavljen je u „Narodnim novinama“ broj: 134/2022, dana 16. studenog 2022. godine na slijedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8347478.html.

Stranica