Propisi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“ br. 116/18);
 

Zakon o Državnom inspektoratu („Narodne novine“ br. 115/18);