Obavijest

Sukladno Odluci o organizaciji rada, rasporeda rada i radnog vremena u Državnom inspektoratu za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS - CoV-2, koja je stupila na snagu 23. ožujka 2020. godine, obavještavamo javnost kako je rad sa strankama organiziran na način da se podnesci zaprimaju isključivo putem elektroničke pošte pisarnica.dirh@dirh.hr