Obavijest o opasnim proizvodima

Obavijest o opasnom proizvodu šalje se na propisanom obrascu Državnom inspektoratu te ostalim nadležnim inspekcijskim tijelima sukladno posebnim propisima odmah, a najkasnije u roku od 5 dana od dana saznanja za postojanje opasnosti.

Obrazac se šalje običnom poštom, elektroničkom poštom na adresu obavijest-o-proizvodu@dirh.hr ili ispunjavanjem donjeg obrasca.