Istaknute teme

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“ br. 116/18), propisano je da od 1. travnja 2019. počinje s radom Državni inspektorat kao središnje tijelo državne uprave. 
Zakonom o Državnom inspektoratu („Narodne novine“ br. 115/18) koji je stupio na snagu 1. travnja 2019. uređeno je ustrojstvo Državnog inspektorata, upravljanje, uvjeti za obavljanje inspekcijskih poslova iz djelokruga Državnog inspektorata, dužnosti i ovlasti inspektora u svrhu zaštite javnog interesa i javnozdravstvenog interesa u provedbi propisa te prekršajna odgovornost

Kontakt

Državni inspektorat
Šubićeva 29, 10 000 Zagreb

​tel: 01/ 23 75 100

e-mail za podnošenje prijava: prijave@dirh.hr

e-mail za upite medija: press@dirh.hr

elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:
pisarnica.dirh@dirh.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak-petak 8:00-16:00

OIB: 33706439962