RASFF

Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje - Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) je učinkovit alat službenih kontrola. Zbog svoje učinkovitosti i prometne razmjene informacija te pravovremenog poduzimanja mjera od strane nadležnih inspekcija, RASFF sustav je bitan faktor u zaštiti potrošača od rizika koji mogu štetno utjecati po njihovo zdravlje uslijed konzumacije nesigurne hrane kako na području Republike Hrvatske tako i Europske unije.
 
RASFF sustav uspostavljen je Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane, kojom su pokriveni svi direktni i indirektni rizici za ljudsko zdravlje koji dolaze iz hrane ili hrane za životinje i Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1715 оd 30. rujna 2019. o utvrđivanju pravila za funkcioniranje sustava za upravljanje informacijama za službene kontrole i njegovih sistemskih komponenata (Uredba o IMSOC-u).
 
U Hrvatskoj je Zakonom o hrani („Narodne novine”, broj 81/13, 14/14, 30/15, 115/18) propisana uspostava sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje - HR RASFF, a njegova organizacija, komunikacija i način upravljanja određena je Pravilnikom o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje („Narodne novine”, broj 155/13).
 
RASFF sustav se pokreće u slučaju utvrđene opasnosti vezane uz hranu, hranu za životinje i materijale koji dolaze u kontakt s hranom, a zasniva se na razmjeni informacija putem službenih obavijesti između Nacionalne kontakt točke (NKT) na nacionalnoj razini i Kontakt točke (KT) u koju su uključene veterinarska, sanitarna, poljoprivredna i fitosanitarna  inspekcija Državnog inspektorata te Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.
 
Ovakvo uspostavljen sustav omogućuje državama članicama Europske unije da koordiniranim djelovanjem budu brže i učinkovitije u slučaju kada hrana ili hrana za životinje predstavlja zdravstvenu ugrozu.