Kontakti

Državni inspektorat

Adresa: Šubićeva 29, 10 000 Zagreb

Telefonske centrale:

Središnji ured tel:  01 2375 100 
Područni ured Zagreb tel: 01 2375 265
Područni ured Rijeka tel: 051 444 750
Područni ured Split tel: 021 407 338
Područni ured Varaždin tel: 042 203 315
Područni ured Osijek tel: 031 389 833 OIB: 33706439962
MB: 5068711

RADNO VRIJEME
Dnevno radno vrijeme, u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7:30 do 8:30 sati, a završava u periodu od 15:30 do 16:30 sati (klizno radno vrijeme).
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama traje od 9.00 do 15.00 sati

Privremeno radno vrijeme fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije u svezi pregleda i kontrola mandarina, koje traje od 9. listopada do 30. studenoga 2023. godine:
 
Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave: pisarnica.dirh@dirh.hr

Upiti predstavnika medijapress@dirh.hr
Kontakt broj: 01 2375 272

Smatrate li da je neko pravo građana ugroženo nezakonitim ili nemarnim radom tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima, molimo, obratite se pučkom pravobranitelju na jedan od sljedećih načina:
 
  • dopisom na adresu Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb
  • putem elektronskom pošte na mail adresu info@ombudsman.hr
  • pritužbom putem obrazaca na internetskim stranicama www.ombudsman.hr