Središnji ured


Kabinet glavnog državnog inspektora


Glavni državni inspektor: dr.sc. Andrija Mikulić
Kontakt broj: 01 2375 101
e-mail: kabinet.dirh@dirh.hr

Zamjenik glavnog državnog inspektora: Ivan Samac
Kontakt broj: 01 2375 101
e-mail adresa: ivan.samac@dirh.hr

Pomoćnica glavnog državnog inspektora: Vedrana Filipović-Grčić
Kontakt broj: 01 2375 369
e-mail: vedrana.filipovic@dirh.hr
 
Pomoćnik glavnog državnog inspektora: Krunoslav Bašić
Kontakt broj: 01 2375 377
e-mail adresa: krunoslav.basic@dirh.hr

Pomoćnik glavnog državnog inspektora: Davor Zec
Kontakt broj: 01 2375 274
e-mail adresa: davor.zec@dirh.hr

Pomoćnica glavnog državnog inspektora: Katica Anić
Kontakt broj: 01 2375 237
e-mail adresa: katica.anic@dirh.hr

Pomoćnica glavnog državnog inspektora: Gordana Grizelj Portner
Kontakt broj: 01 2375 340
e-mail adresa: gordana.grizelj@dirh.hr
 
Tajnica kabineta glavnog državnog inspektora: Arnelija Šipek
Kontakt broj: 01 2375 106
e-mail: kabinet.dirh@dirh.hr

Glasnogovornica: Ivona Župan
Kontakt broj: 01 2375 272
e-mail: press@dirh.hr
 

Sektor za ljudske potencijale, pravne poslove i uredsko poslovanje


Načelnica sektora: Jelena Buturac
Kontakt broj: 01 2375 301
e-mail: jelena.buturac@dirh.hr

Služba za ljudske potencijale, Petra Prpić
Kontakt broj: 01 2375 110
e-mail: petra.prpic@dirh.hr
 
Služba za pravne poslove, Mihovil Vukša
Kontakt broj: 01 2375 482
e-mail: mihovil.vuksa@dirh.hr
 
Služba za uredsko poslovanje, Štefica Badrov
Kontakt broj: 01 2375 458
e-mail: stefica.badrov@dirh.hr
 

Sektor za proračun i računovodstvene poslove


Načelnica sektora: Josipa Veger 
Kontakt broj: 01 2375 138
e-mail: josipa.veger@dirh.hr

Služba za proračun
e-mail: naplataprihoda@dirh.hr

Odjel za obračun plaća i blagajničko poslovanje, Vedrana Uvodić
Kontakt broj: 01 2375 120
e-mail: vedrana.uvodic@dirh.hr
 
Odjel za računovodstvene poslove, Nikolina Petek
Kontakt broj: 01 2375 117
e-mail: nikolina.petek@dirh.hr

 

Sektor za informatiku


Načelnica sektora: Petra Pleh
Kontakt broj: 01 2375 546
e-mail: petra.pleh@dirh.hr
 
Služba za aplikativna rješenja, Tihomir Matotek
Kontakt broj: 01 2375 546
e-mail: tihomir.matotek@dirh.hr

Pododsjek za telekomunikacijsku infrastrukturu, Tino Vidas
Kontakt broj: 01 2375 343
e-mail: tino.vidas@dirh.hr

 

Sektor za nabavu, strateško planiranje i upravljanje imovinom


Služba za nabavu, Maja Vuksanović
Kontakt broj: 01 2375 198
e-mail:  maja.vuksanovic@dirh.hr
              nabava@dirh.hr

Služba za strateško planiranje i upravljanje imovinom, Dijana Tresoglavić Martinović
Kontakt broj: 01 2375 217
e-mail: dijana.tresoglavicmartinovic@dirh.hr
 
Odjel za strateško planiranje i upravljanje imovinom, Nikolina Lužija
Kontakt broj: 01 2375 368
e-mail: nikolina.luzija@dirh.hr


Pododsjek za pomoćno-tehničke poslove, Ante Lovrić
Kontakt broj: 01 2375 113 
e-mail: ante.lovric@dirh.hr
 
Služba za zaštitu na radu i zaštitu od požara, Mladen Lugarić
Kontakt broj: 01 2375 115
e-mail: mladen.lugaric@dirh.hr
  
 

Sektor za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača


Načelnica sektora: Marina Lovrić
Kontakt broj: 01 2375 344
e-mail: marina.lovric@dirh.hr
 
Služba zaštite ekonomskih interesa potrošača, Mirna Brkić Pavišić
Kontakt broj: 01 2375 353
e-mail: mirna.brkicpavisic@dirh.hr
 
Služba  nadzora sigurnosti neprehrambenih proizvoda, Katarina Jukić
Kontakt broj: 01 2375 378
e-mail: katarina.jukic@dirh.hr
  
Služba nadzora trgovine i usluga, Ivana Nejak
Kontakt broj: 01 2375 268
e-mail: ivana.nejak.@dirh.hr 


Sektor sanitarne inspekcije


Načelnica sektora: Ružica Vazdar
Kontakt broj: 01 2375 201
e-mail: ruzica.vazdar@dirh.hr
 
Služba sanitarne inspekcije za hranu i planiranje službenih kontrola


 
Služba sanitarne inspekcije za kemikalije, biocidne proizvode i predmete opće uporabe, Kristina Vuljanić
Kontakt broj: 01 2375 516
e-mail: kristina.vuljanic@dirh.hr
 
Služba sanitarne inspekcije za javno zdravstvo i zdravstvenu ekologiju, Katica Boban
Kontakt broj: 01 2375 367
e-mail: katica.boban@dirh.hr
 
Služba granične sanitarne inspekcije, Marko Markušić
Kontakt broj: 01 2404 213
e-mail: marko.markusic@dirh.hr
 
Odjel za inspekcijske poslove granične sanitarne inspekcije, Vesna Matić
Kontakt broj: 01 6265 434
e-mail: vesna.matic@dirh.hr
 
Odjel za izvještavanje i koordinaciju rada granične sanitarne inspekcije, Jasminka Kurtanjek
Kontakt broj: 01 2404 213
e-mail: jasminka.kurtanjek@dirh.hr
 

Sektor za veterinarski nadzor i nadzor sigurnosti hrane


Načelnik sektora: Gordan Jerbić
Kontakt broj: 01 2375 464
e-mail: gordan.jerbic@dirh.hr
 
Služba veterinarske inspekcije, Brankica Capek
Kontakt broj: 01 2375 350
e-mail: brankica.capek@dirh.hr
 
Odjel za planiranje, koordinaciju i verifikaciju službenih kontrola, Frane Rupčić
Kontakt broj: 01 2375 211
e-mail: frane.rupcic@dirh.hr

Odjel za mobilne veterinarske jedinice, Vladimir Čačinović
Kontakt broj: 01 2375  379
e-mail: vladimir.cacinovic@dirh.hr
 
Služba granične veterinarske inspekcije, Vjekoslav Ricov
Kontakt broj: 01 2375  324
e-mail: vjekoslav.ricov@dirh.hr
 
Područni odjel - Granična veterinarska postaja Zračna luka Zagreb, Evica Marković
e-mail: evica.markovic@dirh.hr
 
Područni odjel - Granična veterinarska postaja Stara Gradiška, Goran Vučenović
e-mail: goran.vucenovic@dirh.hr
 
Područni odjel - Granična veterinarska postaja Bajakovo, Vice Čuljak
e-mail: vice.culjak@dirh.hr
 
Područni odjel - Granična veterinarska postaja Karasovići, Ivo Rilović
e-mail: ivo.rilovic@dirh.hr
 
Područni odjel - Granična veterinarska postaja Nova Sela, Mladenka Puljiz
e-mail: mladenka.puljiz@dirh.hr
 
Područni odjel - Granična veterinarska postaja Luka Rijeka, Ela Boljat
e-mail: ela.boljat@dirh.hr
 
Područni odjel - Granična veterinarska postaja Luka Ploče, Perica Tucak
e-mail: perica.tucak@dirh.hr
 
Služba za organizaciju službenih kontrola i upravljanje IMSOC sustavom, Nikolina Grizelj
Kontakt broj: 01 2375 334
e-mail: nikolina.grizelj@dirh.hr

Odjel za upravljanje i nadzor IMSOC sustava, Alen Petričević
Kontakt broj: 01 2375 476
e-mail: alen.petricevic@dirh.hr
 

Sektor za nadzor poljoprivrede i fitosanitarni nadzor


Načelnica sektora: Željana Brkić
Kontakt broj: 01 2375 337
e-mail: zeljana.brkic@dirh.hr
 
Služba nadzora resursa, proizvodnje i potpora u poljoprivredi, Jozo Barišić
Kontakt broj: 01 2375 159
e-mail: jozo.barisic@dirh.hr

Odjel nadzora resursa i potpora u poljoprivredi, Antonio Zorić
Kontakt broj: 01 2375 161
e-mail: antonio.zoric@dirh.hr

Odjel nadzora proizvodnje u poljoprivredi, Karlo Banović
Kontakt broj: 01 2375 163
e-mail: karlo.banovic@dirh.hr
 
Služba nadzora hrane i vina
 
Odjel nadzora hrane, Mihaela Lukačević Topić
Kontakt broj: 01 2375 162
e-mail: mihaela.lukacevictopic@dirh.hr
 
Odjel nadzora vina i pića, Branka Mihaljević
Kontakt broj: 01 2375 543
e-mail: branka.mihaljevic@dirh.hr
 
Služba za stručne, razvojne i međunarodne poslove fitosanitarne inspekcije 
 
Služba granične fitosanitarne inspekcije, Željka Andrić Dorontić
Kontakt broj: 01 2375 375
e-mail: zeljka.andricdorontic@dirh.hr
 
Područni odjel granične fitosanitarne inspekcije BAJAKOVO - STARA GRADIŠKA, Marina Kalistović
Kontakt broj: 032 271 811
e-mail: marina.kalistovic@dirh.hr 
 
Područni odjel granične fitosanitarne inspekcije PLOČE - KARASOVIĆI - NOVA SELA, Mile Perleta
Kontakt broj: 020 679 024
e-mail: mile.perleta@dirh.hr
 
Područni odjel granične fitosanitarne inspekcije RIJEKA, Mladenka Vuksan
Kontakt broj: 051 422 805
e-mail: mladenka.vuksan@dirh.hr
 
Područni odjel granične fitosanitarne inspekcije ZAGREB, Renata Gorše-Karan
Kontakt broj: 01 626 5267
e-mail: renata.gorsekaran@dirh.hr
 
Služba fitosanitarne inspekcije za nadzor na tržištu i pri izvozu, Ana Tičinović Masnica
Kontakt broj: 01 2375 491
e-mail: ana.ticinovicmasnica@dirh.hr

 

Sektor za nadzor u šumarstvu i lovstvu


Načelnik sektora: Vjekoslav Marijanović
Kontakt broj: 01 2375 193
e-mail: vjekoslav.marijanovic@dirh.hr
 
Služba šumarske inspekcije, Anđelko Grospić
Kontakt broj: 01 2375 133
e-mail: andelko.grospic@dirh.hr
 
Služba lovne inspekcije

 

Sektor za nadzor u turizmu i ugostiteljsvu


Načelnica sektora: Ivana Adžaga
Kontakt broj: 01 2375 385
e-mail: ivana.adzaga@dirh.hr
 
Služba za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu
 
Odjel za ugostiteljsku djelatnost i pružanje ugostiteljskih usluga

Odjel za pružanje usluga u turizmu

Odjel za boravišnu/turističku pristojbu i prijavu i odjavu turista, Elio Ivanković
Kontakt broj: 01 2375 453
e-mail: elio.ivankovic@dirh.hr

 
Služba nadzora neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu, Slobodan Ljubišić
Kontakt broj: 01 2375 202
e-mail: slobodan.ljubisic@dirh.hr 

Sektor za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom


Načelnik sektora: Zvonimir Znika
Kontakt broj: 01 2375 493
e-mail adresa: zvonimir.znika@dirh.hr
 
Služba nadzora u području rudarstva, Tihomir Pavković
Kontakt broj: 01 2375 489
e-mail: tihomir.pavkovic@dirh.hr
 
Služba nadzora u području energetike, Mirjana Padovan
Kontakt broj: 01 2375 223
e-mail: mirjana.padovan@dirh.hr
 
Služba nadzora u području opreme pod tlakom
 

Sektor inspekcije rada


Načelnik sektora: Tomislav Markota
Kontakt broj: 01 2375 225
e-mail: tomislav.markota@dirh.hr
 
Služba za nadzor radnih odnosa, Pavka Kovač
Kontakt broj: 01 2375 246
e-mail: pavka.kovac@dirh.hr
 
Služba za nadzor zapošljavanja i upućivanja te međunarodnu suradnju


Služba za nadzor zaštite na radu na radilištima i u rizičnim djelatnostima, Goran Beroš
Kontakt broj:01 2375 235
e-mail: goran.beros@dirh.hr
 
Služba za prevenciju i nadzor ozljeda na prostorima poslodavca i međunarodnu suradnju, Miroslav Babić
Kontakt broj: 01 2375 407
e-mail: miroslav.babic@dirh.hr
 
Odjel za provedbu zajedničkih aktivnosti inspektora rada Europske unije
 
Odjel za prevenciju i nadzor ozljeda na prostorima poslodavca i profesionalne bolesti, Božica Breški Džodan
Kontakt broj: 01 2375 236
e-mail: bozica.breskidzodan@dirh.hr

 

Sektor za praćenje i unaprjeđenje rada


 
Služba za planiranje, praćenje i izvješćivanje, Sonja Kotarac Fofonjka
Kontakt broj: 01 237 5205
e-mail: sonja.kotarac@dirh.hr

Služba za unaprjeđenje rada
 

Sektor za nadzor građenja


Načelnik sektora: Davor Šantak
Kontakt broj: 01 2375-338
e-mail: davor.santak@dirh.hr

Služba inspekcijskog nadzora državnog značaja, Damir Rukavina
Kontakt broj: 01 2375346
e-mail: damir.rukavina@dirh.hr

Služba izvršenja inspekcijskih rješenja, Domomir Pavelić
Kontakt broj: 01 2375463
e-mail: domomir.pavelic@dirh.hr

Služba koordinacije nadzora građenja


Služba podrške radu građevinske inspekcija, Sanja Piskać
Kontakt broj: 01 2375422
e-mail: sanja.piskac@dirh.hr

Služba za analize i evidencije, Katarina Božiković
Kontakt broj: 01 2375467
e-mail: katarina.bozikovic@dirh.hr
 

Sektor za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor


Načelnica sektora: Sandra Bučan
Kontakt broj: 01 2375 125
e-mail adresa: sandra.bucan@dirh.hr

Služba nadzora u području industrijskog onečišćenja, Nediljka Gruden
Kontakt broj: 01 2375 505
e-mail: nediljka.gruden@dirh.hr
 
Služba nadzora u području zaštite zraka i klimatskih promjena, Dijana Rački
Kontakt broj: 01 2375 139
e-mail: diana.racki@dirh.hr
 
Služba nadzora u području gospodarenja otpadom, Zora Jelić
Kontakt broj: 01 2375 468
e-mail: zora.jelic@dirh.hr
 
Služba za međunarodnu suradnju inspekcije zaštite okoliša i ujednačavanje prakse Europske unije, Brigitte Mrvelj - Čečatka
Kontakt broj: 01 2375 190
e-mail: brigitte.mrveljcecatka@dirh.hr

Služba nadzora kopnenih ekosustava

 
Služba nadzora morskih ekosustava, Tanja Šurbat
Kontakt broj: 01 2375 504
e-mail adresa: tanja.surbat@dirh.hr
  
Služba koordinacije nadzora korištenja voda i vodnog dobra

 
Služba koordinacije nadzora zaštite voda

 

Sektor za drugostupanjski upravni postupak


Načelnica sektora: Luciana Grdović
Kontakt broj: 01 2375 563
e-mail adresa: luciana.grdovic@dirh.hr
 
Služba za drugostupanjski upravni postupak - I

Služba za drugostupanjski upravni postupak - II
 

Sektor za unutarnji i kontrolno-instruktivni nadzor


Načelnik sektora: Dario Kazija
Kontakt broj: 01 2375 545
e-mail adresa: dario.kazija@dirh.hr
 
Služba za unutarnji nadzor
  
Služba za zastupanje pred sudovima, Dubravka Škrbić Šepić
Kontakt broj: 01 2375 501
e-mail: dubravka.skrbicsepic@dirh.hr

 

Samostalna služba za unutarnju reviziju


Voditeljica: Ruža Vukadin
Kontakt broj: 01 2375 474 
e-mail adresa: Ruza.Vukadin@dirh.hr