Podnošenje prijava

Vaša e-mail adresa:
Područni ured: *
Prijavljeni subjekt: *
Ime i prezime: *
Opis prijave: *
Privitak:
Privitak:
Privitak:
Privitak:
Privitak:
Upišite broj: *
Podnošenje prijava
* Prilozi mogu biti do maksimalno 20 MB. Prihvatljivi formati datoteka: doc, docx, pdf, jpeg, mp3, mp4, rar, zip
**Ukoliko imate više priloga možete ih zapakirat u zip format
Podnošenje prijava nepravilnosti preko sustava e-Građani