Kontakt

Državni inspektorat
Šubićeva 29, 10 000 Zagreb
tel: 01 2375 100 (telefonska centrala)

OIB: 33706439962
MB: 5068711

Dnevno radno vrijeme, u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7:30 do 8:30 sati, a završava u periodu od 15:30 do 16:30 sati (klizno radno vrijeme).
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama traje od 9.00 do 15.00 sati

Svi kontakti >