12. Sektor za fitosanitarni nadzor


Poslovi fitosanitarne inspekcije podrazumijevaju obavljanje inspekcijskog nadzora provedbe zakona te propisa Europske unije i drugih propisa kojima se uređuju:
  • biljno zdravstvo, u dijelu koji se odnosi na fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji se unose u Europsku uniju preko državne granice Republike Hrvatske, izvoze iz Republike Hrvatske, na fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta namijenjenih premještanju na području Europske unije, isključujući šumsko bilje, šumske rasadnike i šumski reprodukcijski materijal, te na druge vrste nadzora u području biljnog zdravstva u okviru propisane nadležnosti (Zakon o biljnom zdravstvu)
  • sjeme i sadni materijal poljoprivrednog bilja koji se uvozi u Republiku Hrvatsku (Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja)
  • šumski reprodukcijski materijal koji se uvozi u Republiku Hrvatsku (Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu)
  • genetski modificirani organizmi (GMO), u dijelu koji se odnosi na uvoz reprodukcijskog materijala poljoprivrednog bilja i šumskoga reprodukcijskog materijala (Zakon o genetski modificiranim organizmima)
  • sprječavanje unošenja i širenja te upravljanje invazivnim stranim vrstama koje izazivaju zabrinutost u Europskoj uniji, u dijelu koji se odnosi na službene kontrole na ulaznim graničnim prijelazima, a u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje biljno zdravstvo (Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima)
  • inspekcijski nadzor i kontrola usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima Europske unije pri uvozu (Zakon o poljoprivredi)​
  • prekogranični promet i trgovina divljim vrstama, u dijelu koji se odnosi na bilje koje podliježe nadzoru fitosanitarne inspekcije (Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama)