8. Sektor za sanitarni nadzor zdravstvene ekologije

Sanitarna inspekcija iz nadležnosti Sektora za sanitarni nadzor zdravstvene ekologije obavlja inspekcijske nadzore odnosno službene kontrole sa svrhom zaštite javnozdravstvenog interesa u područjima:
 
  • Sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti
  • Bazenske i kupališne vode
  • Proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba opasnih kemikalija, biocidnih proizvoda i tretiranih proizvoda
  • Zaštita od buke
  • Zaštita od neionizirajućeg zračenja
  • Ograničavanje uporabe duhanskih i srodnih proizvoda
  • Nadzor u tijeku gradnje nad građevinama pod sanitarnim nadzorom
  • Nadzor u području gospodarenja otrovnim kemikalijama


Zahtjevi stranaka vezano uz ishođenje sprovodnica, sanitarno-tehničke i higijenske uvjete gradnje te potvrde na glavni projekt gradnje podnose se u mjesno nadležnim Uredima sanitarne inspekcije.

Zahtjevi stranaka sa područja Grada Zagreba, a vezano uz ishođenje sprovodnica, podnose se u Uredu Državnog inspektorata, Šubićeva 29, Zagreb.