Savjetovanje s javnošću

Imenovanje koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću:

Mihovil Vukša, dipl. iur. , koordinator za e-Savjetovanje i administrator
Kontakt broj: 01 2375 482
e-mail: mihovil.vuksa@dirh.hr 

Zvonimira Antolin Patačko, dipl. iur., zamjena koordinatora za e-Savjetovanje.
Kontakt broj: 01 2375 148
e-mail: zvonimira.antolinpatacko@dirh.hr

Mario Šunić, dipl. iur., zamjena koordinatora za e-Savjetovanje
Kontakt broj: 01 2375 204
e-mail: mario.sunic@dirh.hr