Savjetovanje s javnošću

Imenovanje koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću:

Mihovil Vukša, dipl. iur. , koordinator za e-Savjetovanje i administrator
Kontakt broj: 01 2375 482
e-mail: mihovil.vuksa@dirh.hr