Sigurnost proizvoda

Sigurnost proizvoda pitanje je od iznimne važnosti kako u državama članicama Europske unije, tako i u Republici Hrvatskoj.

Implementacijom Direktive o općoj sigurnosti proizvoda (2001/95/EZ) u Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 13/10, 14/14, 32/19), nacionalno zakonodavstvo je usklađeno s pravnom stečevinom Europske unije iz ovog područja. 

Ovim Zakonom se uređuje sigurnost proizvoda na način da se na tržištu moraju nalaziti samo sigurni proizvodi. 

Također, Zakon posebnu pozornost daje pravu javnosti da bude obaviještena o opasnim proizvodima, te ujedno obvezuje nadležno tijelo za nadzor nad provedbom ovoga Zakona na informiranje potrošača u slučajevima postojanja opasnih proizvoda i opasnih imitacija na tržištu. Uređivanje sigurnosti proizvoda na tržištu na ovakav način osigurava visoku razinu zaštite potrošača i slobodan protok potrošačkih roba. 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“ br. 116/18) od 1. travnja 2019. poslovi koji se odnose na zaštitu potrošača uključujući sigurnost proizvoda u nadležnosti su Državnog inspektorata.