Državni inspektorat dio EU kampanje „Poboljšanje prevencije nesreća na radnom mjestu”

Slika /vijesti/info-300x200.jpg

Inspekcija rada u području zaštite na radu obavljat će inspekcijske nadzore u kojima će se utvrđivati jesu li poslodavci nakon prethodno utvrđenih ozljeda na radu poduzeli određene mjere u svrhu poboljšanja prevencije nesreća na mjestima rada.

Tijekom ožujka i travnja 2024. inspekcija rada Državnog inspektorata u području zaštite na radu obavljat će ciljane inspekcijske nadzore u sklopu kampanje Europske unije „Poboljšanje prevencije nesreća na radnom mjestu”, a u vezi s nesrećama na radu i naglaskom na ozljede na radu.
 
O provođenju kampanje je odlučeno na plenarnoj sjednici Odbora viših inspektora rada Europske unije (eng. Senior Labour Inspectors’ Committee, dalje: SLIC), održanoj u svibnju 2022. u Republici Francuskoj. Za nositelje kampanje određena je radna skupina SLIC-a koju predvode predstavnici inspekcije rada Portugala, a sudjeluju i predstavnici inspekcija rada Češke, Estonije, Irske, Francuske, Poljske i Španjolske. U radu radne skupine sudjeluje i predstavnik Europske agencije za zaštitu na radu (dalje: EU-OSHA). U kampanji će sudjelovati sve države članice Europske unije.
 
Kampanjom će na području cijele Europske unije biti obuhvaćene djelatnosti iz sektora poljoprivrede i šumarstva, građevinarstva te kopnenog prijevoza putnika i cestovnog prijevoza robe i usluga preseljenja.
 
Ciljevi kampanje su: jačanje provedbe postojećih propisa, pravila i smjernica, informiranje o rizicima povezanima s nesrećama i ozljedama na radu te širenje znanja o uzrocima nesreća i inspekcijskim nadzorima povodom nesreća i smrtnih slučajeva na radnom mjestu te suradnja s agencijom EU-OSHA i njezinim nacionalnim središnjicama.
 
U sklopu Kampanje inspekcija rada Državnog inspektorata u području zaštite na radu obavljat će inspekcijske nadzore u kojima će se utvrđivati jesu li poslodavci nakon prethodno utvrđenih ozljeda na radu poduzeli određene mjere u svrhu poboljšanja prevencije nesreća na mjestima rada. Posebna pozornost bit će stoga usmjerena na nadzor na mjestima rada na kojima se već dogodila ozljeda ili mjestima rada na kojima su radnici izloženi istovjetnim ili sličnim rizicima koji su već doveli do ozljeđivanja radnika.
 
Nakon završetka inspekcijskog dijela Kampanje, sastavit će se nacionalno izvješće o rezultatima kampanje i dostaviti Tajništvu SLIC-a, koje će pripremiti završno izvješće o rezultatima kampanje za cijelu Europsku uniju. Završna konferencija o rezultatima SLIC kampanje planirana je za studeni 2024.

Pisane vijesti