Državni inspektorat dio EU kampanje 'Zdrava mjesta rada smanjuju opterećenja'

Slika /slike/eu kampanja skladište.jpg

FOTO: Shutterstock
Kampanjom će biti obuhvaćene djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi, transporta, skladištenja i logistike, proizvodnje prehrambenih proizvoda te frizerska i građevinska djelatnost.

 

Tijekom travnja i svibnja 2022. godine inspektori rada Državnog inspektorata provodit će EU Kampanju pod nazivom 'Zdrava mjesta rada smanjuju opterećenja'.

Cilj ove Kampanje je promicanje mjera sigurnosti i zdravlja na radu i upravljanja rizicima za sprječavanje mišićno-koštanih poremećaja te razmjena iskustava i dobre prakse u provođenju mjera koje uređuju ergonomiju mjesta rada i psihofiziološke radne uvjete ključne za održivo radno okruženje.
Kampanjom će biti obuhvaćene djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi, transporta, skladištenja i logistike, proizvodnje prehrambenih proizvoda te frizerska i građevinska djelatnost.

Ova kampanja dogovorena je na sjednici Odbora viših inspektora rada Europske Komisije (Senior Labour Inspectors’ Committee) u listopadu 2020., ali je njezino provođenje odgođeno za ovu godinu.

Kampanju 'Zdrava mjesta rada smanjuju opterećenja' sastoji se od informativnog i inspekcijskog dijela. U Republici Hrvatskoj nositelj informativnog dijela kampanje je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a inspekcija rada Državnog inspektorata provodit će inspekcijski dio, odnosno obavljati inspekcijske nadzore u području zaštite na radu, i to kod poslodavaca u djelatnostima transporta, skladištenja i logistike, proizvodnje prehrambenih proizvoda te frizerske i građevinske djelatnosti. 

Tijekom nadzora inspektori rada će utvrđivati provode li poslodavci propisane mjere za sprječavanje mišićno koštanih poremećaja pri ručnom prenošenju tereta i pri obavljanju radnih zadataka koji se ponavljaju te će ocijeniti kvalitetu procjene rizika i mjera za upravljanje rizicima vezanim za mišićno koštane poremećaje. Posebna pozornost će biti usmjerena na kontrolu mjera propisanih Pravilnikom o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu te jesu li rizici procijenjeni u skladu s Pravilnikom o izradi procjene rizika.

Inspekcija rada u Hrvatskoj od 2009. godine sudjeluje u radu Odbora, a sama kampanja provodi u svim državama članicama EU te svaka država samostalno odlučuje u kojim će djelatnostima istu provesti.
 

Pisane vijesti