Hrvatski sabor izglasao Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu

Slika /slike/info.jpg

Izmjene i dopune Zakona o Državnom inspektoratu doprinijet će učinkovitosti u postupanju inspekcija Državnog inspektorata.
 

Hrvatski sabor danas je većinom glasova izglasao Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu. S obzirom na činjenicu da je od 01. travnja 2019. godine, kada je na snagu stupio Zakon o Državnom inspektoratu, doneseno niz posebnih propisa kojima su Državnom inspektoratu određeni, pored postojećih i novi poslovi, bilo je nužno pristupiti izmjenama i dopuna predmetnog zakona.
 
Nadalje, slijedom provedenih analiza, a u cilju unaprijeđena postupanja inspekcija Državnog inspektorata uočena je potreba za uređenjem i usklađivanjem nekih odredbi Zakona o Državnom inspektoratu, osobito vezano uz djelokrug rada pojedinih inspekcija i uvjeta za obavljanje određenih inspekcijskih poslova. Tako su, danas prihvaćenim izmjenama i dopunama Zakona, poslovi inspekcije gospodarenja otrovnim kemikalijama pripojeni poslovima sanitarne inspekcije, poslovi energetske inspekcije u području naftnog rudarstva pripojeni su poslovima rudarske inspekcije, a poslovi energetske inspekcije u području toplinarstva i plinarstva, pripojeni su inspekciji opreme pod tlakom.
 
Također, odredbe ovog Zakona, usklađene su s Pravilnikom o polaganju državnog ispita kojim se među ostalim propisuje postupak, način i sadržaj polaganja državnog ispita.
 
Ovim Izmjenama i dopunama prekršajne odredbe u kunama, sukladno čl. 69. st. 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, izražene su u eurima.
 
Kako bi se povećala efikasnost i učinkovitost u postupanju s bespravnim objektima koji se nalaze izvan granica građevinskog područja ili na posebno zaštićenom području, ovim Zakonom uređen je postupak uklanjanja građevine, odnosno njezina dijela tako da se za takvu građevinu izvršenju putem treće osobe pristupa bez prethodnog izricanja novčanih kazni kojima se izvršenika prisiljava na izvršenje uklanjanja.
 
Prisiljavanja na izvršenje rješenja o uklanjanju putem novčanih kazni, danas prihvaćenim izmjenama i dopunama Zakona ukinuto je i kada je riječ o rješenjima o uklanjanju koja su donesena nepoznatoj osobi bez obzira na kojem se području građevina nalazi.
 
Sve navedene izmjene i dopune Zakona o Državnom inspektoratu doprinijet će učinkovitosti u postupanju inspekcija Državnog inspektorata.
 
 

Pisane vijesti