Otvoren javni natječaj za dodjelu pojedinih poslova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti delegiranim tijelima

Slika /vijesti/info-300x200.jpg
Državni inspektorat na temelju članka 34. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (“Narodne novine” broj 52/21) i članka 115. stavka 1. i 8. Zakona o veterinarstvu (“Narodne novine broj” broj 82/13, 148/13, 115/18, 52/15 i 83/22), raspisao je Natječaj za dodjelu pojedinih poslova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti delegiranim tijelima. Navedeni Natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“, br. 132/2022 dana 09. studenog 2022. godine - https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8347080.html.

Obrasci za prijavu i bodovanje

 

Stranica