Tijekom prošle godine inspektori rada utvrdili 22 nepravilnosti počinjene u odnosu na neke oblike rada i zapošljavanja maloljetnika

Slika /vijesti/DIRH - znacka.jpg

Nezakonitosti počinjene u odnosu na maloljetnike utvrđene su u djelatnosti ugostiteljstva i trgovina

Inspektori rada Državnog inspektorata tijekom prošle 2021. godine u osam (8) inspekcijskih nadzora, od ukupno obavljenih 8.247 nadzora u području radnih odnosa, utvrdili su nepravilnosti počinjene u odnosu na neke oblike rada i zapošljavanja maloljetnika. Utvrđene nepravilnosti počinjene su u odnosu na 18 maloljetnika koji su obavljali poslove konobara, prodavača, pomoćnog pekara i pomoćnih poslova u kuhinji.
 
Riječ je o ukupno 22 povrede propisa iz Zakona o radu, Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.
 
Počinjene nezakonitosti odnosile su se najčešće na zapošljavanje osoba mlađih od 15 godina, nezakoniti prekovremeni i noćni rad maloljetnika i rad maloljetnika duži od 8 sati tijekom razdoblja od 24 sata, nadalje na onemogućavanje korištenja dnevnog i tjednog odmora te na rad maloljetnih učenika na temelju ugovora o povremenom radu redovitih učenika protivno Pravilniku o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem.
 
Slijedom utvrđenog činjeničnog stanja, inspektori rada su zbog osnovane sumnje u počinjenje navedenih prekršaja, protiv poslodavaca i odgovornih osoba podnijeli optužne prijedloge nadležnim sudovima te su donijeli upravne mjere kojima je zabranjen rad maloljetnika mlađeg od 15 godina, nezakoniti rad maloljetnika duži od 8 sati tijekom razdoblja od 24 sata, nezakoniti prekovremeni i noćni rad maloljetnika te rad redovitih učenika protivan odredbama Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem. U skladu s odredbama članka 68. Zakona o Državnom inspektoratu, u slučajevima kada inspektori rada nisu bili ovlašteni postupati, o uočenim nepravilnostima izvijestili su druga nadležna tijela.
 
Podsjetimo, Državni inspektorat kao tijelo državne uprave u čijoj su nadležnosti prvenstveno inspekcijski poslovi ima određene ovlasti i u području zaštite djece i maloljetnih osoba, i to prvenstveno kroz suzbijanje različitih pojavnih oblika nezakonitog dječjeg rada. Naime, Zakon o radu, među ostalim, sadrži odredbe o najnižoj dobi za zaposlenje, o poslovnoj sposobnosti maloljetnika za sklapanje ugovora o radu, o zabrani rada maloljetnika na određenim poslovima, o zabrani prekovremenog rada, noćnog rada i rada koji bi trajao duže od osam sati tijekom razdoblja od dvadeset četiri sata.
 
Dodajmo kako je inspekcija rada sukladno odredbama čl. 7 Pravilnika o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati dala odobrenje za sudjelovanje 167 maloljetnika uz naplatu u izvođenju različitih umjetničkih djela, ali i snimanju video spotova, TV reklama, serijala i dr. U skladu s navedenom odredbom inspektori su primjerke tih odobrenja dostavili i nadležnim centrima za socijalnu skrb.

Pisane vijesti