Turistički inspektori Državnog inspektorata prema preliminarnim podacima obavili 930 inspekcijskih nadzora iznajmljivanja u domaćinstvu

Slika /vijesti/info-300x200.jpg

U svim turističkim središtima tijekom predsezone i sezone nadzirano je neregistrirano iznajmljivanje u domaćinstvu, kao i oglašavanje objekata za koje nije ishođeno rješenje o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu.

U inspekcijskim nadzorima nad pružateljima ugostiteljskih usluga u domaćinstvu – iznajmljivačima, turistički inspektori Državnog inspektorata prvenstveno su utvrđivali legalitet pružanja usluga odnosno je li iznajmljivač ishodio rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, dok se kod iznajmljivača koji su ishodili rješenje o odobrenju kontrolira ispunjava li objekt u kojem se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sve obveze propisane Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti.

Prema preliminarnim podacima turistički inspektori Državnog inspektorata su tijekom predsezone i sezone u turističkim središtima, do sada obavili ukupno 930 nadzora iznajmljivanja u domaćinstvu.

Od ukupnog broja obavljenih inspekcijskih nadzora u 45 inspekcijska nadzora utvrđeno je neregistrirano iznajmljivanje u domaćinstvu, kao i oglašavanje objekata za koje nije ishođeno rješenje o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu.

Radi utvrđenih povreda, temeljem Zakona o zabrani i sprječavanju neregistriranog obavljanja djelatnosti, izrečena je 41 upravna mjera zabrane obavljanja neregistriranog pružanja usluga u domaćinstvu kao i mjera zabrane oglašavanja neregistriranog pružanja usluga u domaćinstvu.  

Uz poduzimanje upravnih mjera, poduzeto je ukupno 45 prekršajnih mjera izdavanjem 32 prekršajna naloga i podnošenjem 13 optužnih prijedloga (ukupan iznos kazni izrečenih prekršajnim nalozima je 48.401,47 EUR / 364.680,88 HRK, oduzeto imovinske koristi prekršajnim nalozima u iznosu od 8.814,29 EUR /66.411,27 HRK te je predloženo oduzimanje protupravne imovinske koristi optužnim prijedlozima u iznosu od 5.346,20 EUR/ 40.280,94 HRK).

Pri tome, izvršeno je pečaćenje 22 objekta u domaćinstvu, na rok od 30 dana odnosno do otklanjanja nepravilnosti, u kojima je utvrđeno neregistrirano pružanje usluga u domaćinstvu, dok će se kontrola mjera zabrane oglašavanja provesti na drugi pogodan način.

Istovremeno, nadzorima kod legalnih iznajmljivača utvrđeno  je ukupno 167 raznih povreda propisa, za koje je u 73 % utvrđenih povreda (122 povrede) primijenjeno načelo oportuniteta propisano Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, odnosno protiv navedenih registriranih iznajmljivača u domaćinstvu neće se pokrenuti prekršajni postupak budući da su isti otklonili nepravilnosti utvrđene u nadzoru tijekom inspekcijskog nadzora ili u roku određenom od stane inspektora. Za ostale teže utvrđene povrede poduzete su 42 prekršajne mjere, izricanjem kazne na mjestu počinjenja prekršaja, izdavanjem prekršajnog nadzora odnosno podnošenjem optužnog
prijedloga nadležnom sudu.

Najčešće povrede kod registriranih iznajmljivača odnosile su se na neprijavljivanje gostiju, neisticanje obavijesti o podnošenju prigovora gosta, neizdavanje računa i oglašavanje vrste za koje nisu ishodili rješenje o odobrenju .
Zakonom o zabrani i sprječavanju neregistriranog obavljanja djelatnosti propisana je novčana kazna  za fizičku osobu od 10.000,00 HRK (1.327,23 EUR) do 30.000,00 HRK (3.981,68 EUR) za prekršaj neregistriranog obavljanja djelatnosti.

Nadzori iznajmljivanja u domaćinstvu nastavljaju se i dalje provodi do kraja turističke sezone kao i u posezone u turističkim gradovima i općinama.

Pisane vijesti