Veterinarska inspekcija DIRH-a poduzima sve mjere kako bi se spriječilo daljnje širenje influence ptica

  • Slika /slike/221114 influensa 1.jpg
  • Slika
  • Slika
Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata odmah po zaprimanju obavijesti o sumnji na pojavu influence ptica na gospodarstvu na području Zagrebačke županije provela je mjere kontrole te stavljanja spomenutog gospodarstva pod nadzor radi sprječavanja daljnjeg širenja bolesti životinja. Također zabranjeno je premještanje i promet životinja s i na gospodarstvo.
 
U skladu s člankom 12. stavcima 1. i 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/687 na predmetnom gospodarstvu provedeno je preventivno usmrćivanje sve peradi. Ukupno je usmrćeno 145 životinja; 128 patki, 16 kokoši i guska te je neškodljivo zbrinuto 87 komada jaja, a gospodarstvo je pojačano dezinficirano. 
 
Preostale mjere ovisit će o konačnom rezultatu laboratorijske analize o patogenosti virusa, a  Ministarstvo poljoprivrede odredit će i područja (naselja) u zoni ograničenja (zona zaštite u radijusu od 3 km od zaraženog gospodarstva i zona nadziranja u radijusu od 10 km od zaraženog gospodarstva) u kojima će se provesti dodatne mjere u cilju ranog otkrivanja i suzbijanja bolesti.
 
Ovo je treća pojava influence ptica u domaće peradi na području Republike Hrvatske u ovoj godini.

Pisane vijesti