Zabave u neregistriranim objektima u fokusu nadzora inspektora Državnog inspektorata

Slika /vijesti/Zabave u neregistriranim objektima u fokusu nadzora inspektora Državnog inspektorata/DIRH - ploca.jpg

Slijedom zaprimljene prijave obavljen je inspekcijski nadzor na području Sesveta gdje su turistički, sanitarni, tržišni i inspektori rada temeljem sudskog naloga obavili inspekcijski nadzor 'zabave' u neregistriranom objektu. 

Inspektori Državnog inspektorata u suradnji s policijskim službenicima i inspektorima Civilne zaštite  tijekom prethodnog vikenda (12.-14. studenoga 2021. godine) proveli su akciju koja je imala za cilj nadzor nad pridržavanjem odredbi Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVlD-19 putem okupljanja.
 
Ukupno je na području Republike Hrvatske provedeno 105 nadzora od čega na području Dalmacije 18, na području Zagreba 14, u Slavoniji 47, devet (9) u Istri i Primorju te 17 inspekcijskih nadzora na području Zagorja i Međimurja.
 
Od ukupnog broja u šest (6) inspekcijskih nadzora turistički inspektori su utvrdili prekoračenje radnog vremena, odnosno izdano je rješenje kojim se ugostitelju zabranjuje pružanje ugostiteljskih usluga izvan radnog vremena određenog odlukom Stožera, odnosno propisanog odredbom članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.
Za utvrđene povrede propisa turistički inspektori će podnijeti četiri (4) optužna prijedloga mjesno nadležnim sudovima te su naplatili dvije (2) kazne na mjestu izvršenja prekršaja.
 
Također, budući da su u kontroli izvršenja rješenja utvrdili da ugostitelji nisu postupili po izdanom usmenom rješenju o zabrani pružanja ugostiteljskih usluga izvan radnog vremena određenog odlukom Stožera turistički inspektori su donijeli jedno (1) rješenje o izvršenju temeljem članka 139. Zakona općem upravnom postupku te jedno (1) rješenje  o izvršenju rješenja neposrednom prisilom (pečaćenjem) temeljem članka 144. Zakona o općem upravnom postupku.
 
Slijedom zaprimljene prijave obavljen je i inspekcijski nadzor na području Sesveta gdje su turistički, sanitarni, tržišni i inspektori rada temeljem sudskog naloga obavili inspekcijski nadzor 'zabave' u neregistriranom objektu.
 
Tijekom provođenja akcije u navedenom objektu zatečeno je i provjereno je ukupno 50 osoba.
 
Temeljem članka 9. st. 1. točka 3. Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti po službenoj dužnosti donijeto je usmeno rješenje o zabrani obavljanja neregistrirane djelatnost. Rješenje je izvršeno pečaćenjem.
 
Sukladno članku 10. stavak 9. spomenutog Zakona oduzeti su predmeti koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje prekršaja te imovinska korist ostvarena prekršajem te će biti podignut optužni prijedlog prema nadležnom sudu. Propisana novčana kazna za fizičku osobu je u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna.
 
Osim toga, Državni inspektorat je o uočenim nepravilnostima obavijestio Poreznu upravu Ministarstva financija radi postupanja iz njihove nadležnosti.

Pisane vijesti