Javna nabava

Slika /slike/Javna nabava - web.jpg
 


PLAN NABAVE
Temeljem članka 28. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine, broj 120/2016) te u skladu s člankom 4. stavak 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne Novine, broj 101/2017 i 144/2020), Državni inspektorat Republike Hrvatske obvezan je plan nabave i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Elektronički oglasnik javne nabave RH bez odgode javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku. Slijedom navedenog, planovi nabave Državnog inspektorata RH i sve njihove kasnije promjene dostupne su za pregled i preuzimanje na poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, rubrika „Planovi nabave“ (potrebno je upisati naziv naručitelja, odrediti godinu plana i odabrati opciju „Kreiraj izvješće“). Detaljne upute za pregled i preuzimanje objavljenog Plana nabave dostupne su na poveznici: Upute za pregled i preuzimanje Plana nabave


REGISTAR UGOVORA
Temeljem članka 28. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine, broj 120/2016) te u skladu s člankom 7. stavak 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne Novine, broj 101/2017 i 144/2020), Državni inspektorat Republike Hrvatske obvezan je registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Elektronički oglasnik javne nabave RH javno objavljuje registar ugovora u strojno čitljivom te otvorenom obliku. Slijedom navedenog, registar ugovora Državnog inspektorata RH i sve njegove kasnije promjene dostupne su za pregled i preuzimanje na poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, rubrika „Registri ugovora“ (potrebno je upisati naziv naručitelja, odrediti datum objave/ažuriranja/sklapanja ugovora i odabrati opciju „Kreiraj izvješće“). Detaljne upute za pregled i preuzimanje objavljenog Registra ugovora dostupne su na poveznici: Upute za pregled i preuzimanje Registra ugovora


POZIV NA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA

POZIV NA DOSTAVU PONUDA