O državnom inspektoratu

Inspekcijske poslove iz djelokruga Državnog inspektorata, sukladno člancima 5. – 28. Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“ br. 115/18, dalje u tekstu: ZDI), obavljaju tržišna inspekcija, sanitarna inspekcija, veterinarska inspekcija, poljoprivredna inspekcija, lovna inspekcija, šumarska inspekcija, fitosanitarna inspekcija, turistička inspekcija, rudarska inspekcija, inspekcija opreme pod tlakom, energetska inspekcija, inspekcija gospodarenja otrovnim kemikalijama, inspekcija rada, građevinska inspekcija, inspekcija zaštite okoliša, inspekcija zaštite prirode i vodopravna inspekcija.

Radom Državnog inspektorata upravlja Glavni državni inspektor.

Inspektori Državnog inspektorata, u okviru svog djelokruga utvrđenog člancima 5. – 28. ZDI-a, nastavljaju obavljati poslove inspekcijskog nadzora i provedbe propisa prema dosadašnjim propisima, do stupanja na snagu posebnih propisa kojima se uređuje njihovo obavljanje.