Obavijest o opasnim proizvodima

Obavijest o opasnom proizvodu šalje se na propisanom obrascu Državnom inspektoratu te ostalim nadležnim inspekcijskim tijelima sukladno posebnim propisima odmah, a najkasnije u roku od 5 dana od dana saznanja za postojanje opasnosti.

Obrazac se šalje običnom poštom, elektroničkom poštom na adresu obavijest-o-proizvodu@dirh.hr ili ispunjavanjem donjeg obrasca.
1. Podaci o nadležnom inspekcijskom tijelu/pravnim i / ili fizičkim osobama koje stavljaju proizvod na tržište *
Nadležno inspekcijsko tijelo/Osoba za kontakt/Adresa *
Telefon/Faks/Elektronička pošta/Web-stranica *
Podaci o pravnim i/ili fizičkim osobama i njihova uloga u stavljanju proizvoda na tržište *
2. Podaci o proizvođaču/distributeru *
Proizvođač ili ovlašteni zastupnik ili predstavnik proizvođača ili uvoznik/distributer koji popunjava obrazac
Osoba za kontakt/ Funkcija/ Adresa /Telefon/Faks/Elektronička pošta/Web-stranica *
3. Podaci o proizvodu *
Vrsta proizvoda/ Zaštitni znak(žig)/ Robna marka/Naziv modela/EAN cod/Zemlja podrijetla
Opis *
Fotografija:


4. Podaci o riziku *
Opis rizika i mogućnosti ugrožavanja zdravlja/sigurnosti i rezultati provedenog ocjenjivanja i vrednovanja rizika *
Podaci o nesrećama *
6. Podaci o ostalim pravnim i fizičkim osobama u opskrbnom lancu * (Obavezno moraju popuniti pravne i fizičke osobe koje stavljaju proizvod na tržište samo u slučaju ozbiljnog rizika!)
Popis proizvođača/ovlaštenog zastupnika/predstavnika/uvoznika: Naziv/Adresa/Telefon/Faks/Elektronička pošta/Web-stranica
Popis distributera/trgovaca na veliko/trgovaca na malo: Naziv/Adresa/Telefon/Faks/Elektronička pošta/Web-stranica
Ukupan broj proizvoda (serijski broj ili oznaka datuma/koji se nalaze kod proizvođača/ovlaštenog zastupnika/ predstavnika/ uvoznika /distributera/trgovca na veliko/trgovca na malo/potrošača
Vaša e-mail adresa:
a) Na e-mail adresu iz polja "Vaša e-mail adresa" bit će poslana potvrda primitka podataka upisanih u obrascu b) Ukoliko ne dobijete potvrdu, molimo provjeriti sandučić neželjene pošte ("Spam folder") c) Ukoliko Vam potvrda nije potrebna, polje "Vaša e-mail adresa" ostavite prazno
(*1) Unose se, pošiljatelju, poznati podaci o nadležnim inspekcijama/pravnim i fizičkim osobama koje stavljaju ili su stavile proizvod na tržište, te o njihovoj ulozi u stavljanju proizvoda na tržište, a kojima ce biti poslana obavijest. O obvezi obavješćivanja vidjeti članak 6. Pravilnika o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače („Narodne novine“ br. 55/10., 90/10., 109/14., 23/19).
(*2) Unose se podaci o pravnoj ili fizičkoj osobi koja popunjava obrazac i šalje obavijest nadležnim inspekcijskim tijelima.

(*3) Unose se podaci o proizvodu i prilaže se njegova fotografija. Obavijest se šalje i ako pošiljatelj nema na raspolaganju sve potrebne podatke – vidjeti članak 4. Pravilnika o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače.

(*4) Unose se podaci o vrsti i prirodi rizika, uključujući i podatke o mogućim nesrećama i ustanovljenom djelovanju na zdravlje odnosno sigurnost. Unose se i rezultati obavljenih ispitivanja uzimajući u obzir Vodič za procjenu i vrednovanje rizika vezano za Pravilnik o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače objavljen na web stanici Državnog inspektorata.

(*5) Unose se podaci o poduzetim ili planiranim aktivnostima za sprečavanje ili otklanjanje rizika za potrošače (npr. obustava isporuke, povrat ili povlačenje proizvoda, promjene na proizvodu, obavještavanje potrošača) i podaci o pravnoj ili fizičkoj osobi koja je poduzela predmetnu aktivnost.

(*6) Unose se podaci o ostalim pravnim i fizičkim osobama u opskrbnom lancu koji imaju opasan proizvod na zalihi. Unose se i podaci o približnom ukupnom broju proizvoda koji su nalaze kod proizvođača/ovlaštenog zastupnika/predstavnika/uvoznika/trgovca na veliko/trgovca na malo/potrošača.