Obveza proizvođača i distributera

Na temelju Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) donesen je Pravilnik o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače (NN br. 55/10, 90/10, 109/14, 23/19) kojim se određuje obveza obavješćivanja, te oblik i sadržaj obavijesti koje moraju dostaviti proizvođači i distributeri ako na temelju informacija kojima raspolažu, utvrde da je proizvod koji su stavili na tržište, opasan za potrošače, te da nije sukladan s sigurnosnim zahtjevima.

Obavijest o opasnom proizvodu šalje se na propisanom obrascu (Obavijest o opasnim proizvodima) Državnom inspektoratu te ostalim nadležnim inspekcijskim tijelima sukladno posebnim propisima odmah, a najkasnije u roku od 5 dana od dana saznanja za postojanje opasnosti. 

Obrazac se šalje običnom poštom ili elektroničkom poštom na adresu:

obavijest-o-proizvodu@dirh.hr 

Obrazac je moguće popuniti i online na linku OBAVIJEST O OPASNIM PROIZVODIMA.

Gospodarskim subjektima je također ostavljena mogućnost obavješćivanja o opasnim proizvodima koje su stavili na tržište putem poslovne aplikacije GPSD-Business Application dostupnoj na web stranici https://webgate.ec.europa.eu/gpsd sukladno članku 5. stavak 3. Direktive o općoj sigurnosti proizvoda (2001/95/EC).

Obrazac možete pronaći ovdje