Sanitarna inspekcija Državnoga inspektorata na nastavku tehničkog pregleda žičare Sljeme preuzela je dokumentaciju te će temeljem utvrđenih činjenica, a sukladno Zakonskim propisima postupiti

Slika /slike/info.jpg
Nastavno na brojne medijske tekstove, priloge i reportaže koje ukazuju na zlonamjerno relativiziranje rada sanitarne inspekcije Državnog inspektorata od strane pojedinaca ovim putem želimo istaknuti kako sve inspekcije Državnog inspektorata postupaju sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske. 
 
Pokušaji da se poslovni procesi ubrzaju te da se putem medija utječe na ishod samoga postupka značajno otežavaju te opstruiraju rad inspekcije. Sukladno članku 54. Zakona o Državnom inspektoratu, inspektor je u obavljanju inspekcijskog nadzora samostalan te vodi postupak, donosi upravne akte i poduzima mjere u okviru prava, obveza i ovlasti utvrđenih Zakonom i/ili drugim propisima kojima je uređeno područje rada inspektora. Stoga i ovim putem apeliramo na pojedince da ne koriste rad inspektora u dnevno-političke svrhe.
 
Sanitarna inspekcija Državnoga inspektorata na danas održanom nastavku tehničkog pregleda žičare Sljeme preuzela je dokumentaciju te će temeljem utvrđenih činjenica, a sukladno Zakonskim propisima i postupiti. To znači da građevina žičara Sljeme, između ostaloga mora biti u skladu s  Zakonom o zaštiti od buke odnosno Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.
 
Investitor je bio dužan dostaviti Izvještaj o mjerenju buke okoliša izrađen od ovlaštene pravne osobe za akustična mjerenja, a sukladno izdanoj Potvrdi o usklađenosti glavnog projekta sa propisanim sanitarno-tehničkim uvjetima i uvjetima zaštite od buke i uvjetima zaštite od neionizirajućih zračenja.
 
Nastavno na spomenuto, buka koja nastaje od novoprojektiranih i izgrađenih građevina s pripadnim izvorima buke ne smije prelaziti vrijednosti propisane člankom 5. i člankom 6. citiranoga Pravilnika.
 
Napominjemo kako je u probnoj fazi rada Državni inspektorat zaprimio niz prijava koje ukazuju na prekomjernu buku koju proizvodi žičara Sljeme. Te navode potvrdila je i glavna nadzorna inženjerka koja je prilikom tehničkog pregleda 09. ožujka 2021. godine na Zapisnik izjavila: '(..) mjerenje buke okoliša izvršila je ovlaštena pravna osoba za akustička mjerenja te izmjerene vrijednosti nisu zadovoljile (…). Nakon sanacije i ponovljenog mjerenje dostavit ću ovoj inspekciji traženi Izvještaj o mjerenju buke okoliša.'
 
Po utvrđenjem svih činjenica sanitarna inspekcija Državnog inspektorata dat će mišljenje (pozitivno ili negativno) je li spomenuta građevina izvedena u skladu s izdanom Potvrdom o usklađenosti glavnog projekta sa sanitarno-tehničkim uvjetima i uvjetima zaštite od buke i uvjetima zaštite od neionizirajućih zračenja od dana 06. lipnja 2018. godine.

Stranica