Inspekcije Državnog inspektorata sudjelovale u EU projektu koordiniranih aktivnosti u području sigurnosti proizvoda CASP 2022.

Slika /slike/CASP eu projekt 2.jpg

Cilj projekta je doprinijeti da su na europskom tržištu dostupni samo sigurni proizvodi koji ne predstavljaju rizik za zdravlje ili sigurnost potrošača. 

Sanitarna i tržišna inspekcija Državnog inspektorata sudjelovale su, uz tijela za nadzor tržišta drugih država članica EU/EEA, u EU projektu koordiniranih aktivnosti u području sigurnosti proizvoda CASP 2022.

Od travnja 2022. do rujna 2023. godine, u okviru ovoga projekta provodili su se nadzori na tržištu igračaka sa magnetima, higijenskih proizvoda (dječje pelene, higijenski proizvodi za žene) i dječjih kolica te laboratorijska ispitivanja uzoraka istih proizvoda uzetih sa europskog tržišta.

U dijelu provedenih aktivnosti koja su obuhvatila dječja kolica rezultati provedenih laboratorijskih ispitivanja pokazali su da 82 % uzoraka od ukupnog broja uzetih sa europskog tržišta nije zadovoljilo neki od kriterija ispitivanja i to u pogledu konstrukcijskih nedostataka, odnosno vezano uz nedostatke koji se odnose na izostanak odgovarajućih oznaka, upozorenja ili uputa. Pri tome su na tržištu Republike Hrvatske u dva slučaja  utvrđeni konstrukcijski nedostatci, od kojih su u jednom slučaju zbog ozbiljnog rizika za korisnike poduzete mjere zabrane stavljanja proizvoda na tržište, dok je u drugom slučaju utvrđeni nedostatak predstavljao nizak rizik te su poduzete mjere od strane gospodarskog subjekta kako bi se otklonili rizici za korisnike te je u vezi istih proizvoda informacija putem sustava „Safety Gate“ (RAPEX) upućena Europskoj komisiji i drugim državama članicama, a javnosti su pružene informacije objavom na službenim stranicama Državnog inspektorata. Ujedno su u jednom slučaju utvrđene nepravilnosti koje su se odnosile na izostanak odgovarajućih upozorenja te je gospodarski subjekt kroz poziv na suradnju otklonio nedostatak.

VIDEO DJEČJA KOLICA 

U dijelu provedenih aktivnosti koje su obuhvatile igračke s magnetima rezultati provedenih laboratorijskih ispitivanja pokazali su da je 125 od 145 (86%) uzoraka koje je laboratorij ispitivao ispunilo sve ispitane tehničke zahtjeve.

Provjerom  upozorenja, označivanja i uputa na nacionalnom jeziku od 145 uzoraka njih 77 (53 %) nije ispunilo zahtjeve. Najčešće nesukladnosti odnosile su se na upozorenja koja su bila netočna ili koja su nedostajala (dobna) te na upozorenja koja nisu bila na odgovarajućem nacionalnom jeziku. Ako se u obzir uzmu i ispitivanja, koja je proveo laboratorij, i provjere upozorenja, oznaka i uputa, koje su provela tijela za nadzor tržišta, ukupno 80 (55 %) uzoraka nije ispunilo najmanje jedan od zahtjeva.

Pri tome je na tržištu Republike Hrvatske uzeto ukupno 10 igračaka s magnetima od čega su u šest (6) slučajeva utvrđeni nedostaci koji su se odnosili na označavanje i upozorenja koja su bila netočna ili koja su nedostajala te na upozorenja koja nisu bila na hrvatskom jeziku. Utvrđeni nedostaci predstavljali su nizak rizik te su sve mjere poduzete od strane gospodarskih subjekata prije donošenja rješenja inspekcije te su otklonjeni rizici za korisnike. Dodatno, za jednu igračku informacija o nesukladnoj igrački je i putem Informacijskog i komunikacijskog sustava za nadzor tržišta (ICSMS) upućena tijelu za nadzor tržišta u zemlji gdje je sjedište odgovornog subjekta.

VIDEO IGRAČKE SA MAGNETIMA 

U dijelu provedenih aktivnosti koje su obuhvatile higijenske proizvode rezultati provedenih laboratorijskih ispitivanja pokazali su da su svi higijenski proizvodi ispunili zahtjeve zdravstvene ispravnosti odnosno ispitivanja u skladu s Uredbom REACH. Sudjelovanjem u ovom projektu na tržištu Republike Hrvatske uzeto je ukupno devet (9) uzoraka higijenskih proizvoda od čega troje pelene, jedan unutarnji menstrulani proizvod i pet (5) vanjskih menstrualnih proizvoda koji su također ispunjavali zakonski propisane parametre prema Uredbi REACH.

VIDEO HIGIJENSKI PROIZVODI  

Rezultate provedenih aktivnosti su ukazali na važnost zajedničkih aktivnosti usmjerenih na izazove u jačanju sigurnosti proizvoda na europskom tržištu te podizanje svijesti gospodarskih subjekata u pogledu njihovih obveza vezanih uz sigurnost proizvoda koje stavljaju na tržište, a što ima izravan utjecaj i na same potrošače kako bi im se omogućilo da su na europskom tržištu dostupni samo sigurni proizvodi koji ne predstavljaju rizike za njihovo zdravlje ili sigurnost.

Projekti koordiniranih aktivnosti u području sigurnosti proizvoda (CASP) omogućuju svim tijelima za nadzor tržišta iz država članica EU i Europskog gospodarskog prostora da surađuju u jačanju područja sigurnosti različitih kategorija neprehrambenih proizvoda na jedinstvenom tržištu s ciljem poduzimanja mjera u slučaju nesigurnih proizvoda koji predstavljaju rizik za sigurnost i zdravlje potrošača te njihovog uklanjanja s jedinstvenog tržišta.

Više informacija o obuhvaćenim proizvodima, detaljnijem pregledu aktivnosti i rezultatima projekta dostupno je na sljedećim poveznicama:

https://resources.euconf.eu/casp/2022/hr/facstheets/psa-3-baby-strollers-factsheet/CASP_factsheet_PSA3_HR_2022final.pdf
https://resources.euconf.eu/casp/2022/HR/activity-reports/psa-3-baby-strollers-final-report/PSA3-Report-DS-03-23-171-HR-N.pdf
https://resources.euconf.eu/casp/2022/hr/facstheets/psa-6-hygiene-products-factsheet/CASP_factsheet_PSA6_HR_2022final.pdf
https://resources.euconf.eu/casp/2022/HR/activity-reports/psa-6-hygiene-products-final-report/PSA6-Report-DS-03-23-175-HR-N.pdf
https://resources.euconf.eu/casp/2022/hr/facstheets/psa-1-toys-with-magnets-factsheet/CASP_factsheet_PSA1_HR_2022_final.pdf
https://resources.euconf.eu/casp/2022/HR/activity-reports/psa-1-toys-with-magnets-final-report/PSA1-Report-DS-03-23-169-HR-N.pdf

 

Pisane vijesti