Inspektori rada Državnog inspektorata sudjelovali u aktivnostima u sklopu akcije suzbijanja trgovanja ljudima radi radne eksploatacije

Slika /vijesti/Inspektori rada Državnog inspektorata sudjelovali u aktivnostima u sklopu akcije suzbijanja trgovanja ljudima radi radne eksploatacije/210623 radnici.jpg

U ovim aktivnostima uz Hrvatsku sudjelovalo je 20 država članica EU te Švicarska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Inspektori rada Državnog inspektorata u suradnji s policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova i ove godine, petu godinu za redom, sudjelovali su u provedbi akcije suzbijanja trgovanja ljudima radi radne eksploatacije.

Aktivnosti u sklopu EU Policy Cycle - EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats) organizira i provodi EUROPOL, a ove godine EMPACT akcijski dani održani su od 31. svibnja do 6. lipnja 2021. godine. U ovim aktivnostima uz Hrvatsku sudjelovalo je 20 država članica EU (Austrija, Belgija Bugarska, Hrvatska, Cipar, Finska, Francuska, Njemačka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska) te Švicarska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

U sklopu akcije inspekcijskim nadzorima, nadzirane su okolnost zakonitosti rada radnika kod 133 poslodavca (pravnih i fizičkih osoba) u djelatnostima poljoprivrede, graditeljstva, ugostiteljstva, prerađivačkoj industriji, uslužnim djelatnostima odnosno salonima za masažu, salonima ljepote, autopraonicama i dr., a sve s ciljem otkrivanja mogućih žrtava različitih oblika radne eksploatacije.

Utvrđene nepravilnosti odnosile su se na rad državljana trećih zemalja bez dozvole za boravak i rad u Republici Hrvatskoj, neizdavanje pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu prije početka rada, u slučajevima kada ugovori o radu nisu bili sklopljeni u pisanom obliku, neprijavljivanje radnika u propisanim rokovima na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje, nevođenje evidencije o radnicima i o radnom vremenu na propisan način, nesklapanje ugovora o sezonskom radu za obavljanje privremenih odnosno povremenih poslova u poljoprivredi, za svaki radni dan, prije početka rada.

Slijedom utvrđenog inspektori rada su nadležnim sudovima podnijeli devet optužnih prijedloga zbog osnovane sumnje u počinjenje ukupno 18 prekršaja te su izdali i dva prekršajna naloga državljanima trećih zemalja, zbog osnovane sumnje u počinjenje dva prekršaja.

Uz to, trojici poslodavaca, kod kojih su utvrdili da su za njih tijekom inspekcijskog nadzora radili radnici na obavljanju posla koji s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca ima obilježje posla za koji se zasniva radni odnos, a poslodavci ih nisu prijavili na obvezno mirovinsko osiguranje prije početka rada i s prvim danom početka rada ili na odgovarajuće radno vrijeme, i jednom poslodavcu za kojega su tijekom inspekcijskog nadzora radila dva državljana treće zemlje protivno odredbama Zakona o strancima kojima je utvrđena obveza ishođenja dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, u skladu s odredbama članka 171. Zakona o mirovinskom osiguranju odnosno članka 240. Zakona o strancima, izrečene su upravne mjere privremene zabrane obavljanja djelatnosti.

U slučajevima kada inspektori rada nisu bili ovlašteni postupati o uočenim nepravilnostima izvijestili su druga nadležna tijela državne uprave (Poreznu upravu Ministarstva financija i Ministarstvo unutarnjih poslova) radi postupanja iz njihove nadležnosti.

Napominjemo kako i inspektori rada Državnog inspektorata kontinuirano, tijekom cijele godine provode inspekcijske nadzore usmjerene, među ostalim, na otkrivanje nezakonitog (neprijavljenog) rada, tzv. „rada na crno“, s ciljem suzbijanja nezakonitosti i zaštite temeljnog prava radnika – prava na dostojanstven rad.

Stranica