Uklanjanje potresom oštećenih građevina na području Sisačko-moslavačke županije

  • Slika /slike/Glina.jpg
  • Slika
  • Slika

Temeljem Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske dana 14. lipnja 2021. godine odabrani izvođač radova započeti će s uklanjanjem potresom oštećenih građevina na lokaciji u Donjim Kukuruzarima te dvjema lokacijama u Glini

Građevinska inspekcija Državnog inspektorata započela je s pripremnim radnjama za početak uklanjanja građevina stradalih u potresu na području Sisačko-moslavačke županije. Riječ je o tri građevine, dvije u Glini i jednoj u Donjim Kukuruzarima.
Danas građevinski inspektori Državnog inspektorata provjeravaju priključke vode, struje, plina te obavljaju druge potrebne predradnje, a odabrani izvođač pripremne radove na osiguranju građevina kako bi u ponedjeljak 14. lipnja 2021. godine započeo s uklanjanjem spomenutih građevina.

Naime, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je 12. ožujka 2021. godine donio Odluku o postupanju u vezi s uklanjanjem uništenih obiteljskih kuća i drugih uništenih zgrada čiji ostaci neposredno prijete sigurnosti ili zdravlju ljudi. Sukladno navedenoj Odluci, Stožer je 12. i 13. travnja 2021. godine donio tri Odluke o uklanjanju zgrade te iste dostavio Državnom inspektoratu.
Slijedom navedenog Državni inspektorat je pokrenuo postupak ponovne provedbe nadmetanja između gospodarskih subjekata, stranaka Okvirnog sporazuma, preuzetog od Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine s ciljem izvršenja uklanjanja zgrada putem trećih osoba. Po provedenom postupku Državni inspektorat donio je Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude temeljem čega je potpisan Ugovor o radovima s odabranim ponuditeljem, tvrtkom EURCO d.d. za graditeljstvo, inženjering i zaštitu okoliša.
Ističemo kako će osim spomenutih predradnji, građevinski inspektori Državnog inspektorata za vrijeme izvođenja radova od strane odabranog izvođača, nadzirati postupak izvršenja ugovorenih radova. To konkretno znači da će izvršavati procjenu rizika pri uklanjanju oštećene građevine, nadzirati količine uklonjenog građevinskog materijala, vodi li se prateća dokumentacija te propisana dokumentacija na gradilištu te će nadzirati dinamiku izvršenja kao i pridržavanje ugovorenih rokova od strane izvođača radova.

Navedeno nastavno je na činjenicu da je Državni inspektorat, nakon potresa u ožujku i prosincu 2020. godine Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske stavio na raspolaganje građevinske inspektore koji su obavljali brze preglede potresom oštećenih građevina. Na području Grada Zagreba građevinski inspektori obavili su 400 pregleda, dok su na području Sisačko-moslavačke županije pregledali 411 objekata. Rezultati svih pregleda uneseni su u aplikaciju Collector for ArcGIS.

Stranica