Mikulić i Košarac održali radni sastanak na graničnoj kontrolnoj postaji Stara Gradiška

  • Slika /slike/Mikulić Košarac 1.jpg
  • Slika
  • Slika

'Kontinuirano pratimo najave pošiljaka te ćemo ovisno o povećanju istih pravovremeno reagirati' rekao je Mikulić. 

Glavni državni inspektor dr. sc. Andrija Mikulić susreo se danas s ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Stašom Košarcem. Tom prigodom na graničnom prijelazu Stara Gradiška održan je sastanak na kojem se razgovaralo o službenim kontrolama pošiljaka bilja i biljnih proizvoda koje podliježu kontroli fitosanitarne inspekcije Državnog inspektorata.  
 
Naime, sukladno propisima Europske unije bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti koji se uvoze u EU iz trećih zemalja podliježu inspekcijskom nadzoru i službenoj kontroli. Te nadzore, koji imaju za cilj sprječavanja unošenja i širenja štetnih organizama, na našoj granici, koja je ujedno i vanjska granici EU, obavljaju fitosanitarni inspektori.
 
Glavni državni inspektor Mikulić naglasio je bosanskohercegovačkoj delegaciji kako se pregledu pošiljke može pristupiti samo ako je ista najavljena u zato propisanom roku u sustavu Europske komisije TRACES. Naime, sukladno europskim propisima svaka pošiljka koja podliježe fitosanitarnom pregledu mora biti najavljena najmanje 24 sata prije njezina prispijeća na graničnu kontrolnu postaju, ili ako se zbog logističkih ograničenja taj rok ne može poštovati, najmanje četiri sata prije očekivanog prispijeća pošiljke.
 
'Kontinuirano pratimo najave pošiljaka te ćemo ovisno o povećanju istih pravovremeno reagirati' rekao je Mikulić koji nije propustio istaknuti kako je fitosanitarna inspekcija sve najavljene i pristigle pošiljke pregledala za vrijeme uredovnog radnog vremena od 07,00 do 15,00 sati koje je javno objavljeno i prijavljeno Europskoj komisiji.
 
Ministar Košarac zahvalio je na dosadašnjoj suradnji i komunikaciji kojom je izrazito zadovoljan te je dodao kako vjeruje kako će se nastaviti i u predstojećem razdoblju.
 
Radnom sastanku nazočio je i Zoran Ničeno, pomoćnik glavnog ravnatelja policije – načelnik Uprave za granicu koji je naglasio važnost dobre suradnje u cilju nesmetanog odvijanja prekograničnog prometa.

Stranica