Tržišna inspekcija DIRH-a dio EU projekta nadzora tržišta JAHARP2020 Triplet

Slika /slike/trzisna JAHARP.jpg

Ova akcija sufinancirana je sredstvima Europske unije, a traje do svibnja 2023. godine.

Tržišna inspekcija Državnog inspektorata sudjeluje u novom EU projektu nadzora tržišta JAHARP2020 Triplet. Naime, 6. srpnja 2021. na virtualnoj konferenciji koordinator projekta PROSAFE, predstavio je ovu akcija nadzora tržišta u kojoj sudjeluje 29 tijela za nadzor tržišta (MSA) iz 22 europske zemlje te Europska komisija.

Akcija JAHARP2020 Triplet sufinanciran je sredstvima Europske unije u iznosu od 2,1 mil. EUR-a i obuhvaća tri neovisne, ali isto tako sinergijski povezane aktivnosti nadzora tržišta JAHARP2020-1, JAHARP2020-2 i JAHARP2020-3.

U okviru projekta provodit će se aktivnosti nadzora tržišta usmjerene na osam kategorija proizvoda, a tržišna inspekcija Državnog inspektorata provodit će aktivnosti vezane uz područje plinskih uređaja za kuhanje i kuhala s pločom (za primjenu na otvorenom), plinskih grijalica prostora, sušilica rublja, nepunjivih helijevih cilindra, USB punjača te spremnika za transport plinova klase 2.

Ovaj projekt usmjeren je na postizanje tri strateška cilja:

         - uklanjanje nesukladnih i opasnih proizvoda s jedinstvenog tržišta

          - potpora primjeni nove uredbe o nadzoru tržišta, odnosno Uredbe (EU) 2019/1020,

             uz razvoj najboljih praksi i pristupa nadzoru tržišta

          - jačanje vještina i znanja tijela za nadzor tržišta.

Akcija JAHARP2020 Triplet trajat će 24 mjeseca odnosno do svibnja 2023. godine, a više informacija o projektu JAHARP2020 dostupno je na stranicama koordinatora projekta, PROSAFE organizacije.  Stranica