U tijeku su koordinirani inspekcijski nadzori više inspekcija Državnog inspektorata

Slika /vijesti/U tijeku su koordinirani inspekciji nadzori više inspekcija Državnog inspektorata/DIRH - znacka.jpg

U prva tri tjedna srpnja obavljeno je 753 inspekcijska nadzora, a gdje su utvrđene nepravilnosti, ako zakon to dopušta, inspektori su primijenili tzv. načelo oportuniteta.

'Samo sinergijskim i odgovornim postupanjem svih dionika, institucija i pojedinaca možemo zadržati trenutni status sigurne turističke destinacije' rekao je to dr. sc. Andrija Mikulić komentirajući ljetne koordinirane inspekcijske nadzore inspekcija Državnog inspektorata.
 
Naime, od 01. srpnja, a u cilju uspješne provedbe turističke sezone 2021. inspekcije Državnog inspektorata; turistička, sanitarna, tržišna, inspekcija rada, poljoprivredna, vodopravna te inspekcija zaštite okoliša, zaštite prirode i građevinska inspekcija započele su s koordiniranim inspekcijskim nadzorima.
 
U prva tri tjedna srpnja obavljeno je 753 inspekcijska nadzora u kojima su utvrđene 293 povrede propisa na temelju kojih su inspektori nadležnim sudovima podnijeli 16 optužnih prijedloga, donijeli 11 prekršajnih naloga te naplatili 71 kaznu na mjestu izvršenja prekršaja.
 
Gdje zakon to dopušta inspektori su primijenili tzv. načelo oportuniteta tj. u 127 slučajeva omogućili su ispravak utvrđene nepravilnosti.
 
'Činjenica je da je iz godine u godinu sve manje povreda propisa što svjedoči da smo kao društvo odgovorniji i prema okolišu i prema pojedincima, bili oni radnici ili potrošači' rekao je Mikulić.
 
Imajući u vidu aktualnu situaciju izazvanu epidemijom bolesti COVID-19 turistički i sanitarni inspektori Državnog inspektorata su ponajviše nadzirali pridržavanje odredbi odluka Stožera civilne zaštite.
 
Turistički inspektori su obavili ukupno 330 inspekcijskih nadzora iz područja ugostiteljstva i turizma, a povreda propisa utvrđena je kod četvrtine nadziranih subjekata.
 
Inspektori rada u području radnih odnosa u sklopu ovih koordiniranih nadzora pojačano su nadzirali područje „I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane“.
 
Zbog specifičnosti neki od nadzora su još uvijek u tijeku, no do sada je utvrđeno nekoliko neprijavljenih radnika na posao koji s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca ima obilježje posla za koji se zasniva radni odnos, a koje poslodavci nisu prijavili na obvezno mirovinsko osiguranje prije početka rada, s prvim danom početka rada ili na odgovarajuće radno vrijeme. Također, inspektori rada u području radnih odnosa utvrdili su dva državljanina trećih zemalja koji su radili protivno odredbama Zakona o strancima kojim je propisana obveza ishođenja dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada.
 
Tržišni inspektori Državnog inspektorata su u koordiniranim inspekcijskim nadzorima kontrolirali pridržavanje odredbi Zakona o trgovini, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te su utvrdili 12 povreda propisa.
 
Najčešće povrede propisa odnosile su se na: neisticanje maloprodajne cijene, uvjeta prodaje i obavijesti o načinu podnošenja prigovora potrošača te obavljanje trgovine bez registracije.
 
Poljoprivredni inspektori su u koordiniranim inspekcijskim nadzorima, između ostaloga nadzirali subjekte koji uslužuju hranu, vino i piće. Od ukupno provedenih 15 nadzora utvrđena je jedna povreda propisa koja se odnosila na zavaravanje potrošača glede karakteristika hrane.
 
I dok su inspektori zaštite prirode utvrdili da su zaštićena područja održavana, inspektori zaštite okoliša utvrdili su niz nepravilnosti u ugostiteljskim objektima zbog ne vođenja propisane dokumentacije o otpadu, a sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.
 
Koordinirani inspekcijski nadzori nastavljaju se i nadalje u srpnju te u kolovozu 2021. godine.   

Stranica