Sanitarna inspekcija na tehničkom pregledu građevine ŽIČARA SLJEME

Slika /vijesti/info-300x200.jpg

Mišljenje će biti dano u propisanom zakonskom roku od osam dana od dana tehničkog pregleda i preuzimanja dokumentacije.

Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata zaprimila je zaključak nadležnog upravnog tijela za sudjelovanjem u tehničkom pregledu građevine ŽIČARA SLJEME koji će se održati u petak 4. veljače 2022. godine.
 
Na zakazanom tehničkom pregledu ŽIČARE SLJEME sanitarna inspekcija će preuzeti dokumentaciju nadležnog upravnog tijela te će nakon utvrđenja činjenica dati mišljenje je li spomenuta građevina izvedena u skladu s izdanom Potvrdom o usklađenosti glavnog projekta sa sanitarno-tehničkim uvjetima i uvjetima zaštite od buke i uvjetima zaštite od neionizirajućih zračenja te  jesu li ispunjeni uvjeti vezani uz provedbu mjera zaštite od buke kako je propisano člankom 9. Zakona o zaštiti od buke. Ispunjenje uvjeta vezanih uz provedbu mjera zaštite od buke u smislu čl.4. Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera zaštite od buke dokazuje se: mjerenjima razine buke te ocjenom provedenih mjera na temelju navedenih mjerenja. Ocjenu provedenih mjera na temelju obavljenih mjerenja daje ovlaštena pravna osoba iz članka 11. Zakona o zaštiti od buke.
 
Mišljenje će biti dano u propisanom zakonskom roku od osam dana od dana održavanja tehničkog pregleda i preuzimanja dokumentacije.
 
Državni inspektorat kao jedno od javnopravnih tijela sudjeluje u postupcima propisanim Zakonom o gradnji dajući posebne uvjete, sudjeluje u postupcima izdavanja građevinske dozvole  tj. izdaje potvrdu na glavni projekt i sudjeluje u postupku izdavanja uporabne dozvole za građevine pod sanitarnim nadzorom. Sukladno čl. 99. Zakona o gradnji građevinsku odnosno uporabu dozvolu za građevinu ŽIČARA SLJEME izdaje Upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove graditeljstva koje je i nositelj cijelog postupka. Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata redovito u okviru svoje nadležnosti, a na poziv upravnog  tijela sudjeluje u svim fazama postupka koje to tijelo vodi.
 
Podsjećamo kako su ovlasti sanitarne inspekcije temeljem kojih sudjeluje u postupcima propisanim Zakonom o gradnji definirane čl. 6. stavak 3. Zakona o Državnom inspektoratu i čl. 9. Zakona o zaštiti od buke. U skladu s navedenim zakonskim ovlastima sanitarna inspekcija ima zadaću utvrđivanja uvjeta, odnosno prilikom tehničkog pregleda potvrđivanja ispunjavanja uvjeta vezanih uz provedbu mjera zaštite od buke.
 
Državni inspektorat će pravovremeno informirati javnost o utvrđenim uvjetima vezanih uz provedbu mjera zaštite od buke za građevinu ŽIČARU SLJEME.

Pisane vijesti