Šumarska inspekcija DIRH-a bilježi sve više prijava koje ukazuju na možebitnu nedozvoljenu sječu stabala

Slika /slike/Zates na žilištu.jpg

Šumarski inspektori kontinuirano, tijekom cijele godine, u svim fazama vegetacije, vodeći se načelom održivosti, obavlja inspekcijske nadzore koji imaju za cilj osigurati stabilne šume

S obzirom na to da s dolaskom hladnijeg vremena brojna kućanstva pribavljaju drva za ogrjev, a opadanjem lišća šumska područja odaju dojam ogoljenosti, šumarska inspekcija Državnog inspektorata u posljednjih nekoliko tjedana zabilježila je porast broja prijava koje ukazuju na možebitnu nedozvoljenu sječu stabala.
 
Slijedom navedenoga napominjemo kako šumarska inspekcija Državnog inspektorata kontinuirano, tijekom cijele godine, u svim fazama vegetacije, vodeći se načelom održivosti, obavlja inspekcijske nadzore koji imaju za cilj osigurati stabilne šume s maksimalnim prirastom kvalitetnog drveta.
  
Ako građani prilikom boravka u prirodi uoče sječu stabala, a pri tome ne zamijete doznaku na stablima isto mogu prijaviti Državnom inspektoratu, šumarskoj inspekciji ispunjavanjem elektroničkog obrasca „Podnošenje prijava“, slanjem prijave poštom odnosno dolaskom na adresu Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb.
 
Naime, sva stabla koja se sijeku na površini koja se nalazi u šumskogospodarskom području Republike Hrvatske prije sječe moraju biti doznačena. To znači da stablo za sječu mora biti obilježeno otiskom žiga doznačnog čekića na zatesu žilišta (vidi na fotografiji) i vidljivom oznakom u prsnoj visini (najčešće sprej za drvo). 
 
Ukoliko šumarski inspektor u inspekcijskom postupku utvrdi da je bespravna sječa počinjena na površini koja je po namjeni šuma te utvrdi počinitelja, vrijeme sječe i druge relevantne činjenice postupit će sukladno Zakonu o šumama. Sukladno navedenom Zakonu kazna za sječu nedoznačenih stabala je od 10.000 do 70.000 HRK.
 
Napominjemo kako u svrhu sprječavanja bespravnih sječa, a u cilju zaštite šuma i prirodnih bogatstava Republike Hrvatske, šumarska inspekcija usko surađuje i postupa u suradnji s drugim nadležnim tijelima Republike Hrvatske.

Stranica