Svjetleće dekoracije pod budnim okom inspektora Državnog inspektorata

Slika /slike/lampice 2021.jpg

U prošlogodišnjoj akciji pregledano je 85 modela proizvoda, pri čemu je u 17,6 % slučajeva utvrđen neki nedostatak

U cilju zaštite i sigurnosti potrošača, tržišna inspekcija Državnog inspektorata i ove godine provodi inspekcijske nadzore sukladnosti rasvjetnih lanaca i rasvjetne užadi.
Nadzori su usmjereni prvenstveno prema gospodarskim subjektima koji uvoze i na tržište Republike Hrvatske stavljaju te distribuiraju tkz. 'lampice'. Ovim nadzorima se želi postići da proizvodi koji su distribuirani u prodajne objekte i koji se nude potrošačima budu sukladni s propisanim zahtjevima.
 
S obzirom na zahtjeve kojima navedeni proizvodi moraju udovoljiti, a koji su određeni kroz Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica te odgovarajućim usklađenim europskim normama, tržišni inspektori prvenstveno nadziru sukladnost predmetnih proizvoda kroz provjere dokumentacije o sukladnosti, ispravnost označavanja, uputa o korištenju i sigurnosnih upozorenja.
 
Imajući u vidu da je povećana ponuda i potražnja za spomenutim proizvodima pozivamo potrošače da:
 
  • koriste proizvod sukladno namjeni koju je predvidio proizvođač, odnosno ako proizvod namjeravaju koristiti u zatvorenom prostoru da provjere je li na ambalaži navedeno upozorenje „SAMO ZA UNUTARNJU UPORABU“ ili  simbol  čije objašnjenje mora biti u uputama
  • ne priključuju svjetleći lanac ili uže na napajanje dok je u ambalaži
  • je naznačena informacija da je svjetleći lanac s nezamjenjivim žaruljicama
  • kod svjetlećih lanaca sa zamjenjivim žaruljicama ne uklanjaju i ne mijenjaju žaruljice dok je lanac priključen na napajanje
  • kod svjetlećih lanaca sa zamjenjivim serijski povezanim žaruljicama odmah zamijene pregorjele žaruljice sa žaruljicama istog tipa ili s tipom koje je preporučio proizvođač
  • kod svjetlećih lanaca ili užadi namijenjenih međusobnom povezivanju ne spajaju dijelove svjetlećeg lanca ili užeta s dijelovima drugog proizvođača
  • ne otvaraju ili presijecaju svjetlosno uže
 
Nadalje, navedeni proizvodi moraju sadržavati upute (priložene ili na ambalaži proizvoda) koje uz ostala trebaju imati upozorenja vezana uz korištenje na hrvatskom jeziku.
 
Napominjemo kako je istovjetnu akciju Državni inspektorat proveo tijekom 2020. godine. Tada je izvršena provjera dokumentacije o sukladnosti, ispravnosti označavanja te ispravnosti uputa o uporabi i sigurnosnih upozorenja priloženih uz proizvod te je obavljen 41 inspekcijski nadzor nad gore navedenim subjektima. Pregledano je 85 modela proizvoda, pri čemu su za 15 odnosno za 17,6 % pregledanih modela utvrđeni nedostatci označavanja proizvoda kao i nepotpune upute, a što su gospodarski subjekti po traženju inspektora  otklonili tijekom nadzora. U preostala dva slučaja, budući da gospodarski subjekti nisu otklonili nepravilnosti, izrečena je upravna mjera kojima je naređeno otklanjanje nepravilnosti, odnosno zabranjeno stavljanje na tržište kontroliranih proizvoda koji su predstavljali rizik za potrošače, te su poduzete propisane prekršajne mjere.   
 

Stranica