Tržišna inspekcija DIRH-a nadzirala zimsko sezonsko sniženje

Slika /slike/200803 sniženja - HINA.jpg

U istovrsnoj akciji prošle godine u 12,71 % slučajeva utvrđene su povrede propisa

Tržišna inspekcija Državnog inspektorata sukladno Programu rada za 2022. godinu provela je ciljane inspekcijske nadzore kojima su kontrolirane odredbe Zakona o zaštiti potrošača kojima se uređuju posebni oblici prodaje, te u vezi s tim, nepoštena poslovna praksa trgovaca u odnosu prema potrošačima.
 
Tako je tijekom siječnja i veljače 2022. godine obavljeno ukupno 531 inspekcijski nadzor u kojima je ukupno utvrđeno 99 prekršaja (18,6 % povreda). Prekršaji su se odnosili na neisticanje cijena odnosno nepravilno isticanje cijena tijekom trajanja posebnih oblika prodaje, neisticanje uvjeta prodaje, neisticanje obavijesti o podnošenju pisanog prigovora potrošača te na nepoštenu poslovnu praksu trgovca (četiri slučaja).  
 
Naime, u pogledu nepoštene poslovne prakse  utvrđeno je zavaravanje potrošača odnosno isticanje određene pogodnosti u odnosu na cijenu proizvoda, na način da je trgovac oglasio „akciju“, a uvidom u poslovnu dokumentaciju trgovca utvrđeno je da potrošač ne ostvaruje nikakvu pogodnost u odnosu na cijenu u redovnoj prodaji. Nadzorima je utvrđeno i podizanje redovne cijene proizvoda na dan početka sniženja čime trgovci u takvim slučajevima u svojem poslovanju koriste nepoštenu poslovnu praksu na način da oglašavaju zavaravajuće informacije u odnosu na cijenu proizvoda.
 
Pojedini utvrđeni prekršaji  u pogledu isticanja cijena su otklonjeni tijekom inspekcijskog nadzora, a za sve ostale utvrđene prekršaje protiv počinitelja su poduzete zakonom propisane upravne i prekršajne mjere.
 
Podsjećamo kako sezonskim sniženjem, sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača  i  Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja smatra se prodaja proizvoda po sniženoj cijeni nakon proteka sezone. Proizvod koji se prodaje u okviru sezonskog sniženja, mora biti jasno, vidljivo i čitljivo označen cijenom u redovnoj prodaji te novom, sniženom cijenom. Sukladno Pravniku zimsko sezonsko sniženje počinje 27. prosinca te može trajati najdulje 60 dana.
 
Ukoliko se tijekom nadzora utvrdi da za proizvode koji su na sniženju ili drugom posebnom obliku prodaje, trgovac zavarava potrošače u pogledu cijene proizvoda ili načina na koji je ona izračunata, tada se radi o nepoštenoj poslovnoj praksi odnosno zavaravajućoj poslovnoj praksi trgovca sukladno gore navedenom Zakonu.

 

Pisane vijesti