Tržišna inspekcija Državnog inspektorata provodila ciljane nadzore sklapanja ugovora na daljinu putem Interneta

Slika /vijesti/Tržišna inspekcija Državnog inspektorata provodila ciljane nadzorne sklapanja ugovora na daljinu putem Interneta/online kupnja.jpg

Od 56 nadziranih subjekata čak 35 ih je počinilo neku od povreda nadziranih propisa koji su se ponajviše odnosili na nepoštovanje obveze trgovca o davanja propisanih predugovornih obavijesti

Godinu 2020. svakako je zbog pandemije obilježio porast online trgovine. Stoga su tržišni inspektori Državnog inspektorata tijekom veljače i ožujka 2021. godine provodili ciljane nadzore sklapanja ugovora na daljinu putem Interneta (online trgovinu) te vezano uz to nepoštene poslovne prakse trgovca u odnosu prema potrošačima.
 
Tržišni inspektori  nadzorima su obuhvatili ukupno 56 web trgovina koje posluju na području Hrvatske. U 21 nadzoru nisu utvrđene povrede propisa no u 35 nadzora utvrđeno je nepoštovanje istih. Neki od nadziranih trgovaca su počinili više prekršaja tako da je ukupno utvrđeno 42 prekršaja  koji su se ponajviše odnosili na nepoštovanje obveze trgovca o davanja  propisanih predugovornih obavijesti. Uz navedeno, u pet slučajeva utvrđeno je isticanje zavaravajućih informacija o osnovnim obilježjima proizvoda, cijeni proizvoda kao i pružanje potrošačima zavaravajućih informacija u odnosu na identitet trgovca, a što predstavlja nepoštenu poslovnu praksu trgovca. 
 
Primjerice, jednim od inspekcijskih nadzora utvrđeno je da je trgovac oglašavao zavaravajuće informacije o osnovnim obilježjima proizvoda. Riječ je o prijenosnom računalu kojega je trgovac oglašavao da se prodaje s predinstaliranim operativnim sustavom, iako se navedeno računalo prodavalo bez navedenog sustava.
 
Gdje zakon to dopušta trgovci su  tijekom inspekcijskog nadzora otklonili nepravilnosti, a za sve ostale utvrđene prekršaje, protiv počinitelja će biti poduzete zakonom propisane prekršajne mjere odnosno podnijeti će se optužni prijedlozi nadležnom prekršajnom sudu ili će se izdati prekršajni nalog.
 
Podsjećamo kupce koji sklapaju ugovor na daljinu kako je člankom 57. Zakona o zaštiti potrošača trgovac u obvezi prije svakog sklapanja ugovora pružiti informacije koje između ostalog uključuju:
 
- informacije o glavnim obilježjima robe ili usluge,
- informaciju o svome nazivu i sjedištu,
- adresu elektroničke pošte,
- maloprodajnu cijenu robe ili usluge,
- uvjete plaćanja i isporuke robe ili pružanja usluge,
- vrijeme isporuke robe ili pružanja usluge,
- uvjete, rokove i postupke izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora,
- obvezu potrošača da snosi troškove vraćanja robe trgovcu u slučaju da iskoristi pravo na jednostrani raskid ugovora.
 
Također, slijedom navedenih predugovornih obavijesti, naglašavamo kako potrošači u pogledu svojih prava, u slučaju kupnje putem interneta imaju pravo ne navodeći razloge raskinuti ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 dana od dana kada je roba predana u posjed potrošača, a kako je to propisano člankom 72. Zakona o zaštiti potrošača, imajući u vidu odredbu članka 79. Zakona o zaštiti potrošača. Pri tome, potrošači prije isteka navedenog roka moraju trgovca obavijestiti o svojoj odluci i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora koji osigurava trgovac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražavaju svoju volju.

Napominjemo kako potrošač ako smatra da su neka njihova prava zakinuta isto može prijaviti Državnom inspektoratu ispunjavanjem elektroničkog obrasca „Podnošenje prijava“, slanjem prijave poštom na adresu Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb ili osobno u Pisarnici Državnog inspektorata.

Pisane vijesti