Tržišni inspektori nadzirali zimska sezonska sniženja

Slika /vijesti/Tržišni inspektori nadzirali zimska sezonska sniženja/sniženje.jpg

Tijekom siječnja i veljače 2021. godine obavljeno je ukupno 519 inspekcijskih nadzora u kojima je utvrđeno 66 prekršaja

Tržišna inspekcija Državnog inspektorata sukladno Programu rada za 2021. godinu provela je ciljane inspekcijske nadzore kojima su kontrolirane odredbe Zakona o zaštiti potrošača kojima se uređuju posebni oblici prodaje, te u vezi s tim, nepoštena poslovna  praksa trgovaca u odnosu prema potrošačima.
 
Sezonskim sniženjem, sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača  i  Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja smatra se prodaja proizvoda po sniženoj cijeni nakon proteka sezone. Proizvod koji se prodaje u okviru sezonskog sniženja, mora biti jasno, vidljivo i čitljivo označen cijenom u redovnoj prodaji te novom, sniženom cijenom. Sukladno Pravniku zimsko sezonsko sniženje počinje 27. prosinca te može trajati najdulje 60 dana.
 
Istovremeno, ukoliko se tijekom nadzora utvrdi da za proizvode koji su na sniženju ili drugom posebnom obliku prodaje, trgovac zavarava potrošače u pogledu cijene proizvoda ili načina na koji je ona izračunata, tada se radi o nepoštenoj poslovnoj praksi odnosno zavaravajućoj poslovnoj praksi trgovca sukladno gore navedenom Zakonu.
 
Tijekom siječnja i veljače 2021. godine obavljeno je ukupno 519 inspekcijskih nadzora u kojima je ukupno utvrđeno 66 prekršaja (12. 71 % povreda). Prekršaji su se odnosili na neisticanje cijena odnosno nepravilno isticanje cijena tijekom trajanja posebnih oblika prodaje, neisticanje uvjeta prodaje, neisticanje obavijesti o podnošenju pisanog prigovora potrošača te na nepoštenu poslovnu praksu trgovca (4 slučaja).  
 
Naime u pogledu nepoštene poslovne prakse  utvrđeno je zavaravanje potrošača odnosno isticanje određene pogodnosti u odnosu na cijenu proizvoda, odnosno oglašavanje prodaje po nižim cijenama iako se radilo o redovnoj cijeni proizvoda, pa stoga u takvim slučajevima potrošač ne ostvaruje pogodnost kupnje proizvoda po istaknutim sniženim cijenama u odnosu na cijenu proizvoda po kojoj se proizvod prodavao prije sezonskog sniženja.
 
Pojedini utvrđeni prekršaji  u pogledu isticanja cijena su otklonjeni tijekom inspekcijskog nadzora te za te prekršaje tržišni inspektori nisu podnosili optužni prijedlog niti izdavali  prekršajni nalog sukladno Zakonu o Državnom inspektoratu. Za sve ostale utvrđene prekršaje protiv počinitelja su poduzete zakonom propisane upravne i prekršajne mjere.

Pisane vijesti