Svjetski je dan prava potrošača

Slika /vijesti/Svjetski je dan prava potrošača/prava_potrosaca.jpg

Ovogodišnji Svjetski dan prava potrošača obilježava se pod sloganom "Borba protiv onečišćenja plastikom"

Svake godine 15. ožujka obilježava se kao Svjetski dan prava potrošača. Brojnim aktivnostima, radionicama i predavanjima želi se ukazati na potrebu poštivanja prava potrošača na tržištu roba i usluga.

Državni inspektorat, tržišna inspekcija svakodnevno, kao nadležno tijelo za provedbu Zakona o zaštiti potrošača, propisa kojim se uređuje zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, svojim aktivnostima doprinosi stvaranju ozračja poštene poslovne prakse trgovaca prema potrošačima.

Ovogodišnji Svjetski dan prava potrošača obilježava se pod sloganom "Borba protiv onečišćenja plastikom". Ova tema odabrana je jer je potrošnja i proizvodnja plastike, posebno plastike za jednokratnu upotrebu, postala neodrživa te negativno utječe na naše ekosustave i zdravlje.

Proteklu godinu svakako je, zbog pandemije, obilježio i porast online trgovine. U skladu s promjenama na tržištu, uočeno je kako su potrošači, kao i trgovci, izloženi značajnim izazovima ponajprije jer se sve više sklapaju ugovori na daljinu.

Stoga tržišna inspekcija Državnog inspektorata kontinuirano nadzire poštivanje prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga,  posebice:
  • prava na ispunjenje sklopljenog ugovora odnosno na isporuku naručenog proizvoda,
  • prava na poštivanje obveza od strane trgovaca temeljem danog jamstva za proizvod i odgovornosti za materijalni nedostatak proizvoda, 
  • prava na povrat proizvoda u roku od 14 dana u slučaju sklapanja ugovora na daljinu i izvan poslovnih prostorija, 
  • zaštitu potrošača od nepoštene poslovne prakse trgovaca kao i nadzor poštovanja drugih zakonskih obveza sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Napominjemo da svako oglašavanje proizvoda na internetu kojim se poziva potrošače na kupnju proizvoda podliježe poštovanju članka 57. Zakona o zaštiti potrošača odnosno prije nego što potrošač sklopi ugovor putem interneta, trgovac ga mora obavijestiti o  glavnim obilježjima robe ili usluge. Slijedom navedenih predugovornih obavijesti, potrošači, u slučaju kupnje putem interneta, imaju pravo, ne navodeći razloge, raskinuti ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 dana od dana kada je roba predana u posjed potrošača, a kako je to propisano člankom 72. Zakona o zaštiti potrošača, imajući u vidu odredbu članka 79. istoga Zakona.

Nadalje, važno je da prije sklapanja ugovora putem interneta, odnosno prije same kupnje, potrošači provjere podataka o identitetu trgovca odnosno njegovom sjedištu, kao i mogućoj pravnoj zaštiti koja im je na raspolaganju. Skrivanje identiteta trgovca upućuje na moguće prijevarne radnje, kao i prodaju od strane fizičkih osoba koje nisu registrirane za obavljanje djelatnosti trgovine te u takvim slučajevima potrošačima nije dostupna pravna zaštita temeljem Zakona o zaštiti potrošača.

Zaštita potrošača  je važan segment jedinstvenog tržišta Europske unije. Stoga, ako potrošač smatra da su neka njegova prava zakinuta isto može prijaviti Državnom inspektoratu ispunjavanjem elektroničkog obrasca „Podnošenje prijava“, slanjem prijave poštom na adresu Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb ili osobno u Pisarnici Državnog inspektorata.

Stranica