Turistički i sanitarni inspektori od 1. srpnja u koordiniranim inspekcijskim nadzorima – Elementi kontrole u nadzoru

Slika /vijesti/Turisticki_i_sanitarni_inspektori_od_1_srpnja_u_koordiniranim_inspekcijskim_nadzorima/shutterstock_1576511599.jpg

Po prvi puta Državni inspektorat objavio dokumente „Elementi kontrole u nadzoru“ u kojima je navedeno što će turistički i sanitarni inspektori nadzirati u koordiniranim inspekcijskim nadzorima.

Turistički i sanitarni inspektori Državnog inspektorata uskoro će krenuti s koordiniranim inspekcijskim nadzorima s ciljem utvrđivanja spremnosti za turističku sezonu.

Inspekcijskim nadzorom bit će obuhvaćeno poslovanje ugostiteljskih objekata hotela, kampova te luka nautičkog turizma „marina, kao i ugostiteljskih objekata i pružatelja usluga u turizmu koji posluju u sklopu navedenih objekata.

Turistički inspektori će prvenstveno kontrolirati legalitet i ispunjavanje zakonskih obveza propisanih uvjetima za vrstu i kategoriju objekta (isticanje vrste i kategorije ugostiteljskog objekata, posebnog standarda i oznake kvalitete, radnog vremena, kućnog reda, cijena, normativna i sl.).

S obzirom na to da je visoka razina općih higijenskih uvjeta i mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti uz ponudu sigurne hrane i osiguranje posebnih sigurnosnih mjera važan preduvjet za kvalitetnu turističku ponudu turističkim inspektorima će se u nadzoru pridružiti sanitarni inspektori. Oni će kontrolirati ispunjavanje zakonskih obveza iz područja sigurnosti hrane, vode, zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i pridržavanje protuepidemioloških mjera i mjera socijalnog distanciranja u skladu s preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a kako bi se izbjegao rizik od zaraze od bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

Po prvi puta na internetskim stranicama Državnog inspektorata objavljen je i dokument „Elementi kontrole u nadzoru “ u kojem je konkretno navedeno što će se nadzirati.

Navedeno je najavljeno i predstavljeno ministru turizma g. Cappelliju te predstavnicima Hrvatske udruge turizma, Kamping udruženja Hrvatske te Udruženja marina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Tom prigodom glavni državni inspektor Andrija Mikulić istaknuo je: „Cilj ovih koordiniranih nadzora nikako nije kažnjavati već doprinijeti da ugostiteljski i turistički objekti hoteli, marine i kampovi budu maksimalno spremni za dolazak turista.“

Na području Republike Hrvatske posluje oko 764 hotela, 204 kampa i 61 luka nautičkog turizma. Najviše tih hotela, kampova i marina smješteno je u Dalmaciji, Primorju i Istri, a nadzorom će biti obuhvaćeni oni koji će tijekom ove sezone biti otvoreni za turiste.

Koordinirani inspekcijski nadzori turističkih i sanitarnih inspektora Državnog inspektorata započet će 1. srpnja 2020. godine.


Elementi kontrole u nadzoru smjestajnih objekata iz skupine HOTELI
Elementi kontrole u nadzoru smjestajnih objekata vrste KAMP
Elementi kontrole u nadzoru luke nautičkog turizma - MARINE

Prilog I. - Uvjeti za kategorije hotela preko 50 smještajnih jedinica​
Prilog Ia. - Uvjeti za kategorije hotela do 50 smještajnih jedinica
Prilog I. - Uvjeti za kategorizaciju kampa

Prilog I. - Uvjeti za kategoriju marine

Pisane vijesti