Zamjenik

Zamjenik glavnog državnog inspektora: Ivan Samac
Kontakt broj: 01 2375 101
e-mail adresa: ivan.samac@dirh.hr