Sudjelovanje građana u procesu planiranja Državnog proračuna za razdoblje 2022.-2024.

Sudjelovanje građana u procesu planiranja Državnog proračuna

Prema Uputi Ministarstva financija za izradu prijedloga državnog proračuna za razdoblje 2022. do 2024. godine, a u cilju podupiranja načela transparentnosti i stvaranja preduvjeta za učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga, odnosno upravljanje javnim resursima, ministarstva i ostali proračunski korisnici državnog proračuna, po usvajanju državnog proračuna od strane Hrvatskog sabora, dužni su financijski plan objaviti na svojoj internetskoj stranici.
 
Kako bi se građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti omogućilo aktivnije sudjelovanje u procesu izrade državnog proračuna, uz ostale već prisutne vidove sudjelovanja, preporuka je da ministarstva i ostali proračunski korisnici državnog proračuna osiguraju zainteresiranoj javnosti mogućnost on-line dostave komentara, preporuka i prijedloga, na usvojeni financijski plan 2021. – 2023., a kako bi se zaprimljeni komentari mogli razmotriti prilikom izrade financijskog plana za razdoblje 2022. – 2024.
 
Komentari i prijedlozi mogu se dostaviti na email: racunovodstvo@dirh.hr koristeći priloženi obrazac.