Sudjelovanje građana u procesu planiranja Državnog proračuna za razdoblje 2025.-2027.

U cilju podupiranja načela transparentnosti u procesu izrade Državnog proračuna za razdoblje 2025.-2027.godine, radi stvaranja preduvjeta za učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga, Državni inspektorat omogućuje građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti davanje komentara na usvojeni financijski plan za 2024.-2026. godinu i prijedloge za novo proračunsko razdoblje.

Komentare, preporuke i prijedloge, na usvojeni financijski plan 2024. - 2026., pozivamo građane i ostalu zainteresiranu javnost da dostave na mail racunovodstvo@dirh.hr koristeći priloženi obrazac  kako bi se zaprimljeni komentari, preporuke i prijedlozi mogli razmotriti prilikom izrade financijskog plana za razdoblje 2025. - 2027.